Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Polityki Społecznej, Gospodarczej i Środowiskowej


BADAWCZE:

  • Eco-bot: Personalised ICT-tools for the Active Engagement of Consumers Towards Sustainable Energy. Projekt realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 (2017-2021)
  • Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego (PB)
  • Infrastruktura i usługi publiczne w województwie śląskim (PB)
  • Rola kapitału społecznego w strategii zrównoważonego rozwoju regionów wysoko zurbanizowanych i uprzemysłowionych (2018-2020, PB)
  • Znaczenie polityki edukacyjnej dla wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju aglomeracji śląskiej. (PB)
  • Ocena potencjału rozwojowego województwa śląskiego w kontekście wdrażania zielonej gospodarki oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego (PB)
  • Cyfrowa gospodarka – modelowe podejście do wspierania inkluzji cyberwykluczonych osób starszych w korzystaniu z usług społecznych dostarczanych w postpandemicznym świecie przez podmioty zarządzania publicznego z użyciem ICT.Interdyscyplinarny projekt badawczy w ramach BEYOND BARRIERS

EDUKACYJNE:

  • Sustainable Alliance Manager: Learning Experience towards Collaborative Skills with Green Consciousness.Program Erasmus + (2023-2026)

BADAWCZO-ROZWOJOWE:

  • Pro-Roz: Opracowanie i wdrożenie spójnych działań promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w ramach UE w Katowicach w latach 2012-2014. Udział w komponentach: organizacyjnym, naukowym i edukacyjnym (wszyscy Pracownicy Katedry)
  • Wsparcie menedżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, Działanie 2.3., poddziałanie 2.3.4. realizowany przez UE w Katowicach (2012-2015) 

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3