Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Transformacji Energetycznej


Katedra prowadzi działalność od 2023 roku.

BADAWCZE:

  • Normatywny model podnoszenia kompetencji cyfrowych w szkołach wyższych (MEiN) (2023-2026)

Zespół w przeszłości realizował następujące projekty:

  • UEKat dostępny - program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami, udział w zespole ds. dostępności w zad. 6, sygnatura: POWR.03.05.00-00-A031/21 (2021)
  • Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds.  Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, udział w projekcie nr UDA-POWER.02.12.00-00-SR03/18 - dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki (2014-2020)
  • Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, udział w projekcie badawczo-rozwojowy na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. NCBiR (2012-2016)
  • Integracja społeczna w proces sprawiedliwej transformacji energetycznej (PB)
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (PB)
  • Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej – aspekt ekonomiczny i prawny (PB)
  • Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców – etap: 1-3 (PB)
  • Implementacja Dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości – etap: 1-2 (PB)
  • Cyfrowa gospodarka - modelowe podejście do wspierania inkluzji cyberwykluczonych osób starszych w korzystaniu z usług społecznych dostarczanych w postpandemicznym świecie przez podmioty zarządzania publicznego z użyciem ICT, BEYOND BARRIERS

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3