Konkursy aktualne

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Badań Operacyjnych na Wydziale Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie nr 65/2019/PZ/KBO/WIK”

Data publikacji: 26.07.2019 r. Termin składania dokumentów: 12.08.2019 r. - 25.08.2019 r. Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 20.09.2019 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie nr 64/2019/W/KIW/WIK”

Data publikacji: 26.07.2019 r. Termin składania dokumentów: 12.08.2019 r. - 25.08.2019 r. Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 20.09.2019 r. [Więcej]


Informacja ws. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji na Wydziale Informatyki i Komunikacji

Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji na Wydziale Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie Nr 41/2019/AS/KPiAK/WIK”,... [Więcej]