Przejdź do menu Przejdź do treści

O Wydziale

Wydział Informatyki i Komunikacji (od 1.10.2019 do 31.08.2021 Kolegium Informatyki i Komunikacji) został utworzony 29 stycznia 2009 roku.

Wydział tworzą pracownicy naukowo-badawczy i dydaktyczni zatrudnieni w 8 katedrach.

Misja WIiK  

Misją WIiK jest rozwój wiedzy i jej upowszechnianie poprzez badania naukowe, kształcenie i wdrożenia, w zakresie:

  • zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych i metod podejmowania decyzji wspierających zarządzanie organizacją,
  • komunikacji – w szczególności dziennikarstwa ekonomicznego – z wykorzystaniem nowych mediów i technologii,
  • zarządzania nowoczesnymi organizacjami opartymi na wiedzy i na racjonalnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii przetwarzania wiedzy oraz komunikowania się wewnątrz organizacji, a także w relacjach z jej otoczeniem.

Pracownicy, realizując misję WIiK, kształcą absolwentów wyróżniających się wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową, zdolnych sprostać wyzwaniom jutra w erze społeczeństwa i gospodarki wiedzy integrującej się Europy i globalizującego się świata.

Wizja WIiK

Zespół pracowników integrujących wiedzę z obszaru nauk ekonomicznych, informatycznych i humanistycznych, rozpoznawalny w europejskiej przestrzeni badań i kształcenia.

Badania

Wydział prowadzi badania naukowe oraz kształcenie studentów usytuowane w transdyscyplinarnym obszarze:

  1. Informatyki (w szczególności uczenie maszynowe, analityka danych, sztuczna inteligencja, komunikacja cyfrowa).
  2. Nauk o komunikacji społecznej i mediach (w szczególności dziennikarstwo ekonomiczne, nowe media, komunikacja marketingowa).
  3. Nauk o zarządzaniu i jakości (badań operacyjnych, w szczególności informatyki ekonomicznej, marketingu) oraz ekonomii.

Pracownicy Wydziału uczestniczą w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, NCN oraz grantach uczelnianych.

Dydaktyka

Pracownicy Wydziału prowadzą zajęcia dydaktyczne głównie na kierunkach:

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3