Informacje o Wydziale

Wydział Informatyki i Komunikacji istnieje od roku 2009 i jest jednym z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Uprawnienia akademickie:

- Od stycznia 2010 r. Wydział Informatyki i Komunikacji posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

- Od czerwca 2016 r. - uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

 

Wydział Informatyki i Komunikacji oferuje kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia:

·        Informatyka

·        Informatyka i ekonometria

·        Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

proponując łącznie 18 specjalności.

Unikatowy charakter wydziału polega na łączeniu wiedzy z obszaru nauk ścisłych, humanistycznych oraz społecznych.

 

Informatyka ...

Obecnie Wydział na 2 kierunkach informatycznych prowadzi 13 specjalności, wśród nich aż 6 innowacyjnych. Podczas studiów studenci zgłębiają tajemnice najnowszych technologii informatycznych oraz możliwości ich zastosowania w biznesie. Zastosowanie informatyki w organizacjach biznesowych i publicznych jest jednym z głównych kierunków badawczych WIiK.  Nasi absolwenci potrafią łączyć wiedzę o technologiach informatycznych z wiedzą o biznesie. To poszukiwane umiejętności zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

... i Komunikacja

Komunikacja, w szczególności komunikacja elektroniczna, jest drugim nurtem badań naukowych i kształcenia na Wydziale Informatyki i Komunikacji. Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oferuje naukę na 5 specjalnościach,. pozwalających na wykorzystanie w pracy zawodowej umiejętności dziennikarskich, wiedzy ekonomicznej oraz narzędzi informatycznych.

Rynek pracy chłonie specjalistów umiejętnie budujących wizerunek firmy, potrafiących prowadzić konferencje prasowe, tworzących korespondencję biznesową, przygotowanych do redagowania blogów i wiadomości na portalach społecznościowych, a także gazet firmowych.  

Wydział Informatyki i Komunikacji jest doskonałym miejscem zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania.

 

Wizytówkę Wydziału – oprócz wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej oraz  przedstawicieli praktyki gospodarczej -  stanowi bogata infrastruktura naukowo-dydaktyczna oraz  najnowocześniejsza na Śląsku inwestycja, jaką jest dostępne od roku akademickiego 2013/2014 Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych.