Rada Wydziału Informatyki i Komunikacji - rok akademicki 2021/2022

prof. dr hab.  Jerzy Gołuchowski

Dziekan Wydziału
Kierownik Katedry Projektowania i Analiz Komunikacji  

prof. dr hab.  Donata  Kopańska-Bródka

Katedra Badań Operacyjnych  

prof. dr hab.  Maciej Mitręga

Katedra Zarządzania Relacjami Organizacji    

prof. dr hab.  Maciej Nowak

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej
Kierownik Katedry Badań Operacyjnych  

prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska

Kierownik Katedry Informatyki                                             

prof. dr hab. Janusz Strużyna

Katedra Zarządzania Relacjami Organizacji  

prof. dr hab. Marek Szopa

Katedra Badań Operacyjnych

prof. dr hab.  Tadeusz  Trzaskalik

Katedra Badań Operacyjnych      

prof. dr hab.  Grażyna Trzpiot

Kierownik Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej

ks. dr hab. prof. UE Grzegorz Polok

Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

dr hab. inż. prof. UE Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Katedra Informatyki                               

dr hab. inż. prof. UE Krzysztof Targiel

Katedra Badań Operacyjnych              

dr hab. prof. UE Anna Adamus-Matuszyńska

Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

dr hab. prof. UE Andrzej Bajdak

Kierownik Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych

dr hab. prof. UE Alicja Ganczarek-Gamrot

Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej

dr hab. prof. UE Krzysztof Kania

Kierownik Katedry Inżynierii Wiedzy  

dr hab. prof. UE Jan Kozak

Kierownik Katedry Uczenia Maszynowego 

dr hab. Dominik Krężołek

Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej

dr hab.  prof. UE Krzysztof Michalik

Katedra Inżynierii Wiedzy

dr hab. Ewa Michalska

Katedra Badań Operacyjnych  

dr hab. prof. UE Jerzy Michnik

Katedra Badań Operacyjnych        

dr hab. prof. UE Aleksandra Pethe

Katedra Projektowania i Analiz Komunikacji 

dr hab. prof. UE Zbigniew Spyra

Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

dr hab. Artur Strzelecki

Katedra Informatyki                             

dr hab. prof. UE Tomasz Wachowicz

Katedra Badań Operacyjnych 

dr hab. prof. UE  Wiesław Walentukiewicz

Katedra Projektowania i Analiz Komunikacji 

dr hab. prof. UE Zbigniew Widera

Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

dr Anna Dewalska-Opitek

Katedra Zarządzania Relacjami Organizacji

dr Renata Dudzińska-Baryła

Katedra Badań Operacyjnych

dr Grzegorz Filipczyk

Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji

dr Przemysław Juszczuk

Katedra Teorii Zarządzania

dr Barbara Probierz

Katedra Uczenia Maszynowego

dr Rafał Śpiewak

Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

Mgr Bartłomiej Hadasik

Doktorant

Marcin Popiel   

Student

Maciej Waluś    

Student

Filip Bartusiak  

Student

Porządek obrad i spis uchwał Rady Wydziału Informatyki i Komunikacji

Data posiedzeniaporządek obradpodjęte uchwały
2021-10-14porządek obradUchwała IiK/1/2021/2022 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków uzupełniających skład Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse 
---------------------------------
Uchwała IiK/2/2021/2022 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków uzupełniających skład Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i Jakości
----------------------------------
Uchwała IiK/3/2021/2022 w sprawie powołania komisji stałych Rady Wydziału Informatyki i Komunikacji