Władze Wydziału Informatyki i Komunikacji

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski


Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE


Prodziekan ds. Studentów

prof. dr hab. Maciej Nowak