Władze Wydziału Informatyki i Komunikacji

Jerzy Gołuchowski

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski