Aktualności

w dniu 24.05.2022 od godziny 11:40 do końca dnia zostały ogłoszone godziny rektorskie dla studentów w Katowicach i Rybniku - są związane z Juwenaliami i organizowanym w tym czasie Korowodem.  [Więcej]
Na wniosek Parlamentu Studenckiego Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomir Smyczek wyraził zgodę na dzień rektorski 4 maja 2022 r. dla studentów studiów I i II stopnia w Katowicach i w Rybniku. [Więcej]
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Barbary Filipczyk – badaczki i nauczycielki akademickiej, związanej od wielu lat z Wydziałem Informatyki i Komunikacji, koordynatorki wielu projektów dydaktycznych i naukowych, opiekunki kół... [Więcej]
W ostatnim czasie w czasopismach Entropy (Master Journal List, IF = 2.419) oraz International Transactions in Operational Research (Master Journal List, IF = 4.193) ukazały się: artykuł dr. hab. Jana Kozaka, prof. UE napisany wspólnie z... [Więcej]
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce i w woj. śląskim, do 20 marca 2022 roku podtrzymane zostaje czasowe nauczanie zdalne. Hybrydowa forma kształcenia przywrócona zostanie od 21 marca 2022 roku. [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że w dwudziestej trzeciej edycji organizowanego przez firmę StatSoft Polska konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z... [Więcej]
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym ukazał się Komunikat Nr 3 JM Rektor  w sprawie czasowego wprowadzenia realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz rotacji trybu świadczenia pracy... [Więcej]
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu pięknych chwil w gronie najbliższych,zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Roku.Niech spełnią się marzenia i plany te zawodowe i te prywatne. Jerzy Gołuchowski Dziekan Wydziału Informatyki i... [Więcej]
w związku z chorobą pracowników w dniu 23.12.2021 Biuro Obsługi Wydziałów będzie zamknięte. Zapraszamy ponownie po Świętach. [Więcej]
Szanowni Państwo, informuję o inicjatywie wydawniczej monografii zagranicznej pt.  "Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia" Monografia zostanie wydana przez Uniwersytet w Belgradzie, Wydział... [Więcej]