Nagroda w konkursie StatSoft Polska

Z przyjemnością informujemy, że w dwudziestej trzeciej edycji organizowanego przez firmę StatSoft Polska konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica w kategorii prac magisterskich główną nagrodę otrzymała Pani mgr. Magdalena Kawecka. Praca zatytułowana "Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy do oceny sytuacji młodych ludzi na rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2018" została napisana pod kierunkiem Pani Prof. Grażyny Trzpiot z Katedry Demografii i i Statystyki Ekonomicznej na Wydziału Informatyki i Komunikacji.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.