Konkursy aktualne

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania „Ogłoszenie nr 55/2019/AD/KZZL/WZ”

Data publikacji: 24.06.2019 r. Termin składania dokumentów: 08.07.2019 r. - 22.07.2019 r. Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 31.07.2019 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko asystenta (2 etaty) w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania „Ogłoszenie nr 54/2019/AS/KZP/WZ”

Data publikacji: 24.06.2019 r. Termin składania dokumentów: 08.07.2019 r. - 22.07.2019 r. Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 31.07.2019 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania „Ogłoszenie nr 53/2019/W/KZP/WZ”

Data publikacji: 24.06.2019 r. Termin składania dokumentów: 08.07.2019 r. - 22.07.2019 r. Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 31.07.2019 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko wykładowcy (0,5 etatu) w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki na Wydziale Zarządzania „Ogłoszenie nr 44/2019/W/KSEiM/WZ”

Data publikacji: 18.06.2019 r. Termin składania dokumentów: 02.07.2019 r. - 16.07.2019 r. Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 31.07.2019 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki na Wydziale Zarządzania „Ogłoszenie nr 43/2019/AS/KSEiM/WZ”

Data publikacji: 18.06.2019 r. Termin składania dokumentów: 02.07.2019 r. - 16.07.2019 r. Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 31.07.2019 r. [Więcej]