Dział Wsparcia Kolegiów

wydzialy@ue.katowice.pl

tel. sekretariat 32 2577732

ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice
Budynek B