Informacje o Wydziale Zarządzania

Wydział Zarządzania, powołany w 1992 roku, kontynuuje tradycje Wydziału Organizacji Przemysłowej, jedynego Wydziału, na którym rozpoczęto kształcenie 11 stycznia 1937 roku - w dniu pierwszej inauguracji roku akademickiego na Uczelni. Jest jednym z czterech wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, państwowej uczelni akademickiej i jednej z najstarszych wyższych uczelni na Śląsku.

Kalendarium

Uprawnienia akademickie

Wydział Zarządzania posiada:

  • uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i nauk o zarządzaniu
  • studia doktoranckie w zakresie zarządzania i ekonomii
  • studia dyplomowe w zakresie marketingu i zarządzania

Od początku istnienia Wydziału do końca 2008 roku 566 osobom nadano stopień naukowy doktora, a 108 -stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.