Przejdź do menu Przejdź do treści

Wydział Zarządzania

Kolejna publikacja naszego pracownika w prestiżowym czasopiśmie

Miło nam poinformować, że artykuł pt. "The Etiology of Formation and Reacting Way to a Change in the Supply Chain", autorstwa zespołu badawczego w skład którego wchodza: dr Marek Kasperek z Katedry Logistyki UE Katowice oraz dr hab. inż. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚ z Katedry Zarzadzania i Logistyki, został opublikowany w czasopiśmie EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL (Volume XXIV, Issue 2, 915-947, 2021), umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska) (Impact Factor: 1,57, punktacja MNiSW 100 punktów).

 

Celem niniejszego artykułu było ustalenie etiologicznych czynników zmian występujących w łańcuchach dostaw oraz diagnoza występujących reakcji na te czynniki. Badanie przeprowadzono dla wyodrębnionych 19 kategorii grupując czynniki etiologiczne. Przyjęto, na postawie wyników przeprowadzonych badań,  iż zapewnienie odpowiednio elastycznego dostosowania się do powyższych zmian wymaga alternatywnego sposobu zarządzania zmianą opartego o tzw. organizację tymczasową. Proces elastycznego dostosowywania organizacji wielokrotnie złożonej, jaką jest łańcuch dostaw, do zmiany o charakterze egzo i endogenicznym wymaga operacjonalizacji całej koncepcji w oparciu o doświadczenia zarządzania projektem, szczególnie przez wzgląd na nieliniowość pojawiających się interakcji w ramach zachodzącej zmiany. 

Z treścią artykułu można zapoznać się pod poniższym linkiem:

The Etiology of Formation and Reacting Way to a Change in the Supply Chain - European Research Studies Journal (ersj.eu)

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3