Kolejna publikacja naszego pracownika w prestiżowym czasopiśmie

Miło nam poinformować, że artykuł pt. „Developing relational embeddedness of logistics service provider to enhance supply chain performance in transitive triads”, autorstwa Prof. dr hab. Artura Świerczka z Katedry Logistyki Ekonomicznej, został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Logistics Management, umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska).

Artykuł to kolejna publikacja prof. dr hab. Artura Świerczka w czasopiśmie, które znajduje się na czołowej pozycji pod względem wartości Impact Factor (5-year Impact Factor: 6.541) wśród wszystkich czasopism podejmujących problematykę zarządzania łańcuchem dostaw.

Wskaźnik sukcesu publikacji artykułu w czasopiśmie wynosi około 10%, natomiast średni czas trwania procedury recenzyjnej ponad rok. Ponadto, czasopismo jest wydawane przez renomowane wydawnictwo Emerald Publishing, które nie pobiera opłaty za publikację artykułu w tradycyjnej formie.

Z treścią artykułu można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJLM-09-2021-0468/full/html