Konkurs SAD 2016

Wydział Finansów i Ubezpieczeń ogłasza Konkurs SAD 2016 na najciekawszą propozycję rozwiązania problemu z zakresu decyzji finansowych przedsiębiorstwa w oparciu o wiedzę z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej

Przyjmowanie zgłoszeń zespołów od 07.04.2016 do 20.04.2016

(studenci II i III roku studiów pierwszego stopnia UE Katowice - wszystkich wydziałów).

Na zwycięzców czekają nagrody!

Szczegóły konkursu: www.konkurs-sad.ue.katowice.pl