Przejdź do menu Przejdź do treści

Wydział Zarządzania

Siódme kolokwium noblowskie

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Uniwersytetu oraz wszystkich zainteresowanych na otwarte naukowe zebranie Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Katedry Ekonomii, które odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 15:15 przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet. Ekonomistami, których dorobkowi poświęcone zostanie kolokwium będą laureaci Nagrody Nobla z 2019 r. Abhijita Banerjee, Esther Duflo oraz Michaela Kremera. Prelegentem będzie dr hab. Julia Włodarczyk adiunkt w Katedrze Ekonomii.

W 2019 r. upłynęło pół wieku od uhonorowania Ragnara Frischa oraz Jana Tinbergena pierwszymi w historii Nagrodami Banku Szwecji w dziedzinie ekonomii im. Alfreda Nobla. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr hab. Artur Walasik, prof. UE z pracownikami Katedry, zainicjowali cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie badania naukowe, w szczególności na przygotowywane dysertacje doktorskie. Od 2018 r. odbyło się sześć kolokwiów noblowskich poświęconych dorobkowi: Paula Krugmana, Elinor Ostrom, Eugena Famy, Herberta Simona, Douglassa Northa oraz Michaela Spence'a.

Siódme kolokwium noblowskie przygotowano we współpracy z Katedrą Ekonomii kierowaną przez dra hab. Jacka Pietruchę, prof. UE. Prelegentką będzie dr hab. Julia Włodarczyk, która przedstawi wybrane wątki poruszane przez Esther Duflo, Abhijita Banerjee oraz Michaela Kremera – laureatów Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2019 roku, zajmujących się problematyką ekonomii rozwoju, a uhonorowanych za "eksperymentalne podejście do łagodzenia globalnego ubóstwa".

Link do spotkania: meet.google.com/csk-krsj-cps 

W uproszczeniu można stwierdzić, że podejście laureatów do problemów ekonomii rozwoju polega na dekompozycji złożonych problemów na dobrze zdefiniowane zagadnienia cząstkowe, a następnie wykorzystaniu starannie zaprojektowanych eksperymentów do znalezienia optymalnych rozwiązań i zastosowanie ich w większej skali. Badania eksperymentalne noblistów dotyczyły m.in. edukacji, opieki zdrowotnej, subsydiowania najuboższych rodzin, audytu środowiskowego w krajach rozwijających się, a często miały charakter interdyscyplinarny – wykorzystywano osiągnięcia psychologii, nauk politycznych, rolnictwa i stosowano najnowszych technologii do zbierania danych (np. web scraping, wearables).

Szacuje się, że w programach J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab – międzynarodowego centrum naukowego założonego w 2003 roku na Massachusetts Institute of Technology (MIT) przez Abhijita Banerjee, Esther Duflo, oraz Sendhila Mullainathana) uczestniczyło ponad 200 milionów ludzi na całym świecie.

W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono, że prace Esther Duflo, Abhijita Banerjee oraz Michaela Kremera zrewolucjonizowały ekonomię rozwoju w ciągu zaledwie dwóch dekad i sprawiły, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się subdyscyplin ekonomii. W trakcie kolokwium noblowskiego przedstawione zostaną pokrótce wybrane zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym, znaczeniem kobiet dla rozwoju gospodarczego, wykorzystaniem schematów eksperymentalnych w ekonomii rozwoju, a także behawioralną ekonomią rozwoju, która jest jednym z najmłodszych obszarów badawczych w ekonomii.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3