Aktualności

na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki została ogłoszona "Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych".

Wprowadzone zmiany dotyczą:zwiększenia liczby punktów przypisanych 96 czasopismom naukowym, w tym podniesienia do 40 pkt punktacji 79 polskim czasopismom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych ujętym w bazie Web of Science... [Więcej]


Deklaracja przystąpienia do rejestracji na szczepienie w etapie I dla uprawnionych pracowników do 65 roku życia

Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Edukacji i Nauki na dzień dzisiejszy (15 lutego 2021 r.) od godziny 8.00 zapowiedziane jest uruchomienie uczelniom dostępu do rejestracji, z wykorzystaniem Systemu POL-on, chętnych do szczepienia nauczycieli... [Więcej]


UWAGA - we wtorek 16.02 nastąpi przerwa w dostawie prądu

kontakt z działem wsparcia będzie utrudniony - nie pracujemy w tym dniu stacjonarnie. [Więcej]


Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji... [Więcej]


II Ogólnopolska Konferencja Trójstyk

Trwają zapisy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie. Ze względu na pandemię konferencja odbędzie się w trybie online. [Więcej]


Plan Wydawniczy na 2021 rok

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Komitetu Redakcyjnego Uczelni został zatwierdzony Plan Wydawniczy 2021. [Więcej]


12.02.2021 - urtudnienia w dostepnie do systemów informatycznych w UE

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej głównej serwerowni w budynku A, w dniu 12.02 br., w godzinach 7:30-10:00 zostanie wyłączony dostęp do systemów:- SIMPLE.ERP- SIMPLE.BAZUS- Wirtualna Uczelnia-... [Więcej]