Przejdź do menu Przejdź do treści

6. Forum Akademicko-Gospodarcze z udziałem JM Rektor

W dniach 6-7 marca 2024 r. na Politechnice Warszawskiej odbywa się 6. Forum Akademicko-Gospodarcze pt. "Wyzwania gospodarcze i społeczne stojące przed Polską oraz Europą". Pierwszego dnia, w godz. 11:00-12:15 w sesji, dotyczącej inwestowania w naukę i kształcenia w kontekście rozwoju społecznego i gospodarczego, wystąpiła JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. Patronat nad 6. Forum Akademicko-Gospodarczym objęli Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Minister Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Minister Przemysłu.

 

O forum

"Globalne napięcia nasilają się, a widmo kolejnych zbrojnych konfliktów staje się coraz bardziej realne. Gospodarki krajów europejskich wystawione są na próbę wytrzymałości, a wewnętrzne polityczne zmagania w największych państwach Zachodu nie dają jasnych odpowiedzi co do stabilizowania sytuacji nawet w najbliższej przyszłości. Nowe warunki zatem, to przestrzeń pytań i niepewności. Dostrzegamy powoli więcej szans niż zagrożeń we wdrożeniu polityki na rzecz ESG, w rozwoju sztucznej inteligencji, w poszukiwaniu rozwiązań, które zaspokoją elementarne potrzeby życiowe ludności najuboższych krajów południa. To jest szeroka sfera tematów do podjęcia. Wiemy przy tym, że uczucie nadziei wesprzeć powinno poczucie odpowiedzialności. Tak, wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za naszą przyszłość i wspólny dobrobyt. Relacje akademickiego świata badań naukowych oraz praktycznych realiów biznesu muszą być bardzo bliskie." - podkreślają organizatorzy wydarzenia. 

Forum obejmuje dwa dni obrad i odbywa się tradycyjnie w formule hybrydowej – fizycznie w sali konferencyjnej Politechniki Warszawskiej, także z możliwością udziału on-line. W trakcie konferencji realizowane są dyskusje w 5 panelach tematycznych. Uczestnikami konferencji są osoby zaangażowane w procesy współpracy. Istotny jest także udział przedstawicieli administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji zaangażowanych w procesy kluczowe dla nauki, rozwoju regionalnego, transferu technologii i finansowania działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej.

Inwestowanie w naukę i kształcenie a rozwój społeczny i gospodarczy

W I sesji Forum pt. "Inwestowanie w naukę i kształcenie a rozwój społeczny i gospodarczy", którą moderował dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestniczyli:

  • Agnieszka Deeg-Tyburska, Członkini Zarządu Polpharma
  • dr Anna Kasprzak-Czelej; UMCS; Wiceprezes Zarządu Medical Inventi
  • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • dr Jacek Orzeł, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

"Czuję się niezwykle zaszczycona, że mogę wystąpić dzisiaj na Forum Akademicko-Gospodarczym, gdzie przybyli zarówno przedstawiciele nauki, jak i świata gospodarczego oraz przedstawić najważniejsze wyniki, konkluzje, wnioski, które płyną z raportu "Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB". (...) Zwracam się do przedstawicieli biznesu: proszę nie bać się inwestować w naukę. Wyniki tego raportu jednoznacznie pokazują, że dzisiaj inwestycja w naukę jest jedną z najlepszych." - mówiła JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. JM Rektor podkreślała również, jak ważne są obchody Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, w które zaangażowanych jest siedem uczelni publicznych, samorząd i co niezwykle ważne biznes. W dalszej części panelu odniosła się także do zagadnienia ewaluacji nauki, zaznaczając, że "nauka jest bardzo różnorodna", wskazując trzy kryteria ewaluacji w zakresie aktywności publikacyjnej, pozyskiwania finansowania oraz charakteru praktycznego prowadzonych badań, które powinny wychodzić naprzeciw aktualnym problemom gospodarczym i społecznym.

Więcej informacji

Pełny program ramowy można znaleźć na stronie internetowej.

fot. Gabriela Komorowska

fot. Gabriela Komorowska

fot. Gabriela Komorowska

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3