Przejdź do menu Przejdź do treści

Dalszy rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki połączeniu sił KSSE S.A. i UE Katowice

Rozwój i doskonalenie oferty dydaktycznej, naukowej i eksperckiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wzrost potencjału ekonomicznego, kadrowego i technicznego, a także pozycji gospodarczej i społecznej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - to tylko niektóre efekty współdziałania uczelni z KSSE S.A. We wtorek 14 listopada o godz. 10:00 w siedzibie KSSE S.A. przy ul. Wojewódzkiej 42 w Katowicach przedstawiciele obu podmiotów podpisali umowę o współpracy.

Umowa wpisuje się w postanowienia Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2023 r. poz. 74), dotyczących m.in. współpracy w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy oraz tworzenia narzędzi na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Umowę podpisali:

  • ze strony KSSE S.A. dr Janusz Michałek - prezes Zarządu oraz dr hab. Rafał Żelazny, prof. UE  - wiceprezes Zarządu;
  • ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina Olszak oraz dr hab. Robert Wolny, prof. UE - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem.

Czuję się niezmiernie zaszczycona, że dzisiaj możemy podpisać umowę z tak istotnym partnerem w regionie śląskim - strefą ekonomiczną prawdopodobnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się w Polsce. Dla mnie osobiście to ogromne wyróżnienie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ale także Uniwersytet Ekonomiczny to dwie instytucje, które niewątpliwie dzisiaj powinny ze sobą współpracować. Jedna i druga instytucja bardzo utożsamia się z regionem i transformacją tego regionu. Wszyscy także bardzo zaangażowaliśmy się w działania związane z tytułem Europejskiego Miasta Nauki, jaki uzyskały Katowice i cały region. Bardzo nam zależy, żeby poprzez naukę zmieniać nasze otoczenie […] i na to zwracamy uwagę prowadząc badania i realizując dydaktykę. Ten aspekt empiryczny, znajomości potrzeb regionu, jest dzisiaj kluczowy. Aby wykształcić dobrego studenta trzeba mu pokazać realne problemy, które mamy tutaj, na Śląsku, w Katowicach i w Polsce i, jak wspólnie z takimi instytucjami, jak Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna można współdziałać. - podkreślała JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak  

Strony wspólnie ustalać będą obszary badań, podejmować i wykonywać projekty badawcze, stosowane czy wdrożeniowe, organizować konferencje i warsztaty. Umowa ma być także gwarantem wysokiej jakości procesu kształcenia na Uniwersytecie, z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, m.in. dzięki zapraszaniu przedstawicieli KSSE S.A. do udziału w pracach Rad Programowych wybranych kierunków studiów.

My wiemy, że żeby walczyć o lepszych inwestorów z całego świata, to ten klasyczny złoty trójkąt: nauka, samorząd, biznes, jest dzisiaj najważniejszy. Chcę Państwu serdecznie podziękować, za to, że będziemy mogli podpisać kolejną umowę o współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i myślę, że nie ostatnią. Ze względu na to, że mamy bardzo ciekawe pomysły, mamy fantastycznych młodych ludzi […] chcemy pokazać we współpracy, jak fantastycznych mamy inwestorów, miejsce pracy i zrobić wszystko wspólnie, aby Ci młodzi ludzie po studiach zostali tu, w regionie, na śląsku, w Polsce. -dodał dr Janusz Michałek - prezes Zarządu KSSE S.A.  

Na umowie zyskają także inwestorzy z KSSE S.A. Tworzone i dostosowywane do ich potrzeb mają być niektóre programy studiów. Eksperci uczelni wesprą KSSE S.A. oraz jej inwestorów w identyfikowanych przez nich obszarach problemowych. KSSE S.A. z kolei wykorzystywać będzie doświadczenie i dorobek naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w swojej działalności, w tym również w ramach komercjalizacji wyników badań naukowych przeprowadzonych i afiliowanych w UE Katowice.

Dr hab. Rafał Żelazny, prof. UE, wiceprezes Zarządu kSSE S.A. podpisanie umowy podsumował słowami:

Podpisujemy umowę o współpracy w czasie trwania Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, co niewątpliwie ma charakter symboliczny. Zarówno Uniwersytet Ekonomiczny, jak i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od wielu lat kreują dobry klimat dla rozwoju gospodarczego, konkurencyjności, wzrostu inwestycji i innowacyjności gospodarki oraz budowania nowoczesnego zasobu kapitału ludzkiego. Synergia naszych aktywności w obszarach eksperckim, projektowym, edukacyjnym i badawczym wzmocni nie tylko potencjały sygnatariuszy umowy, ale uruchomi dodatkowe możliwości do tworzenia miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej, stymulowania przedsiębiorczości i inwestycji, rozwoju innowacyjnych technologii, a w konsekwencji poprawy jakości życia.

Dzięki podpisanej umowie Studenci i absolwenci UE Katowice będą mieli możliwość odbywania praktyk dyplomowych i programów stażowych w KSSE S.A. oraz u jej inwestorów. Planowane są także wizyty studyjne studentów. Eksperci KSSE S.A. prowadzić będą wybrane wykłady otwarte na Uczelni. W razie potrzeby udzielą wsparcia merytorycznego studentom przy pisaniu prac dyplomowych i magisterskich, jak również w ramach zajęć włączających studentów w tworzenie rozwiązań dla realnych problemów praktyki gospodarczej. KSSE S.A. będzie pełnić też rolę Partnera Strategicznego kierunku Ekonomia oraz kierunku Zarządzanie dla studiów I i II stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

V semestr na III roku studiów licencjackich, który nazywa się mobility window to absolutnie bezwzględny czas, kiedy programy są tak przebudowane, że student ma możliwość wyjechania właśnie na semestr za granicę i jeżeli tego nie zrobi, to ma jedynie niewielką liczbę przedmiotów swobodnego wyboru. To jest także czas na to, żeby odbyć praktyki i staże, m.in. na pewno w Strefie [Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – przyp. red.], gdzie jest to dużo łatwiejsze do zorganizowania. - zaznaczał dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem.     

O KSSE

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została powołana 18 czerwca 1996 r. w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. KSSE obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej 600 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 45 mld złotych i stworzyły 100 000 miejsc pracyw ponad 900 projektach inwestycyjnych. KSSE stawia na łączenie nauki z biznesem, budowanie partnerstwa w procesie inwestycyjnym, efektywną współpracę Polski z zagranicą oraz wsparcie w zapewnianiu wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby rynku pracy i przedsiębiorców. KSSE zajmuje 1 miejsce w Europie i 4 na świecie w rankingu fDi Intelligence "Global Free Zones of the Year 2023".
Więcej informacji można znaleźć na www.ksse.com.pl

Galeria zdjęć

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3