Aktualności

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne zachęcamy do zapoznania się z instrukcją dotyczącą prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy Google Classroom. Przypominamy, że wszystkie zajęcia (w tym m.in. wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty... [Więcej]
Szanowni Państwo, Pragnę poinformować, że wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach do końca semestru letniego 2021/2022 będą realizowane tak, jak dotychczas, zgodnie z zapisami dotyczącymi kształcenia... [Więcej]
Przypominamy, że 21 marca przywrócona zostanie hybrydowa forma kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ponadto przedstawiamy zaktualizowane zasady bezpieczeństwa sanitarnego na terenie kampusu Uczelni. [Więcej]
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce i w woj. śląskim, do 20 marca 2022 roku podtrzymane zostaje czasowe nauczanie zdalne. Hybrydowa forma kształcenia przywrócona zostanie od 21 marca 2022 roku. [Więcej]
Szanowni Państwo, mając na uwadze obecną dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo, jak również wsłuchując się w głosy społeczności akademickiej, podejmujemy decyzję o czasowym ustanowieniu zdalnego... [Więcej]
15 grudnia br. ukazał się komunikat Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie czasowego wprowadzenia realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz ustanowienia dnia wolnego od pracy 31 grudnia 2021 r.... [Więcej]
Pracownikom, studentom i gościom Uniwersytetu przypominamy zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie kampusu. [Więcej]
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem... [Więcej]
Google zaprasza na cykl szkoleń, podczas których przedstawione zostaną możliwości pakietu Google Workspace for Education. Szkolenia te pokazują one możliwości narzędzi Google Workspace w czterech obszarach: współpraca, prostota użytkowania,... [Więcej]
Zespół pracowników badawczo-dydaktycznych, związanych z wydziałami: Zarządzania i Ekonomii oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, a także Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego... [Więcej]