Badania wpływu pandemii i zdalności nauczania na edukację menedżerską

Zespół pracowników badawczo-dydaktycznych, związanych z wydziałami: Zarządzania i Ekonomii oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, a także Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi badania wpływu pandemii i zdalności nauczania na edukację menedżerską.

W ramach prowadzonych badań przygotowany został kwestionariusz ankiety adresowany do studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych kształcących się na wydziałach związanych z dyscyplinami Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Ekonomia i Finanse w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach ekonomicznych. Na podstawie zgromadzonych danych i ich analiz powstanie artykuł naukowy, skierowany do czasopisma Academy of Management Learning & Education.

Kwestionariusz ankiety dostępny jest pod linkiem: 
www.survio.com/survey/d/N4R0N7Q6T2X2C6G1R 

Zachęcamy studentów, którzy obecnie znajdują się powyżej 1 semestru studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiów doktoranckich, Szkoły Doktorskiej i studiów podyplomowych do wzięcia udziału w badaniu.