Funkcjonowanie CINiB-y od 12 maja

Od 12 maja ponownie otwarta będzie wypożyczalnia, czytelnia ogólna oraz kabiny do pracy indywidualnej.

Przywrócona zostaje również usługa wypożyczeń krótkoterminowych.

Niezmiennie można korzystać z książkomatów.

CINiBA będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, a w soboty w godz. 8.00-16.00.
Z usługi książkomatów można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00, jednak po godzinie 18.00 wszystkie sprawy związane z ich funkcjonowaniem należy zgłaszać wyłącznie mailowo.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdują się na stronie www.ciniba.edu.pl.