Komunikat JM Rektor dot. organizacji kształcenia w semestrze letnim

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach do końca semestru letniego 2021/2022 będą realizowane tak, jak dotychczas, zgodnie z zapisami dotyczącymi kształcenia wynikającymi z Zarządzenia nr 8/22 z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Ponadto uprzejmie informuję, że sesja egzaminacyjna w semestrze letnim będzie odbywać się zgodnie z aktualnym trybem prowadzenia zajęć. Obrony prac magisterskich, licencjackich oraz inżynierskich realizowane będą w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie chciałam zakomunikować, że kolejny rok akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach planujemy rozpocząć w trybie stacjonarnym.

Celina M. Olszak

Rektor