Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat JM Rektor w sprawie czasowego wprowadzenia realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz rotacji trybu świadczenia pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Szanowni Państwo,

mając na uwadze obecną dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo, jak również wsłuchując się w głosy społeczności akademickiej, podejmujemy decyzję o czasowym ustanowieniu zdalnego trybu kształcenia, jak również o zmianie trybu świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniach od 22 stycznia do 18 lutego 2022 r. 

Decyzja dotycząca formy organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zostanie podjęta i podana do wiadomości co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru i będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Jednocześnie pragnę przekazać, że Uczelnia na bieżąco reaguje na zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia zajęć poprzedzane są wnikliwą analizą zaleceń epidemiologicznych, licznymi konsultacjami z przedstawicielami innych uczelni w Polsce, w tym uczelni ekonomicznych, jednak nade wszystko wynikają z głębokiej troski o zdrowie członków społeczności akademickiej, a także dbałości o jakość kształcenia w Uniwersytecie.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

Rektor

______________________________________

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), § 15 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz § 5 i 13 zarządzenia Nr 128/21 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ogłasza się, co następuje: 

§ 1

W okresie od dnia 22 stycznia 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r. zajęcia, zaliczenia oraz egzaminy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz w ramach wszystkich programów edukacyjnych prowadzonych przez Centrum Kształcenia przez Całe Życie odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

§ 2

Metody weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, w tym przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz filii w Rybniku podane w obwieszczeniu Nr 2/2021/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. realizuje się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

§ 3

  1. W okresie, o którym mowa w § 1, umożliwia się rotację trybu świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, z wyłączeniem pracowników obsługi, w szczególności gdy liczba pracowników w miejscu wykonywania pracy (tj. w pomieszczeniu, w którym praca jest świadczona) jest większa niż jeden.
  2. Proponowany harmonogram rotacji trybu świadczenia pracy w jednostce organizacyjnej oraz ewentualne jego korekty należy przesyłać na adres e-mail kanclerz@ue.katowice.pl do zatwierdzenia.

Komunikat dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca