Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat Prorektora w sprawie organizacji kształcenia i bezpieczeństwa na terenie kampusu

Drodzy Studenci i Doktoranci,

w nawiązaniu do komunikatu JM Rektor prof. dr hab. inż Celiny M. Olszak, przedstawiam zasady realizowania zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. 

W tym semestrze po raz pierwszy zajęcia dla wszystkich studentów studiów I i II stopnia będą realizowane w formie hybrydowej, natomiast zgodnie z komunikatem JM Rektor dotyczącym prowadzenia zajęć w Szkole Doktorskiej, zajęcia dla doktorantów odbywać się będą w formie stacjonarnej. Decyzja ta została podyktowana przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności akademickiej, a także dbałością o jakość kształcenia w Uniwersytecie. Uwzględniona została przy tym liczba studentów na poszczególnych kierunkach, forma zajęć oraz infrastruktura Uniwersytetu. 

Ćwiczenia, laboratoria i zajęcia z WF-u na studiach I i II stopnia, a także zajęcia na kierunkach anglojęzycznych (realizowane w jednej grupie ćwiczeniowej) oraz zajęcia dla doktorantów, ze względu na pojedyncze grupy zajęciowe studentów co do zasady prowadzone będą w formie stacjonarnej. Wykłady i zajęcia realizowane w większej ilości grup, jak również seminaria, lektoraty i konsultacje odbywać będą się natomiast w formie zdalnej

W konsekwencji wdrożenia kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w formie hybrydowej pragnę podkreślić, że dołożono wszelkich starań, aby plany zajęć zostały ułożone w taki sposób, by zapewnić możliwie największy komfort i bezpieczeństwo ich prowadzenia. W związku z tym podjęto decyzję, aby w poszczególne dni tygodnia zajęcia odbywały się wyłącznie w formie zdalnej albo stacjonarnej, co znajduje odzwierciedlenie w przedstawionym planie zajęć. Plany zajęć dostępne w Wirtualnej Uczelni mają odpowiednie oznaczenia dla zajęć prowadzonych zdalnie (symbol n/z oznacza nauczanie zdalne) oraz stacjonarnie (numer sali jest jednoznaczny z prowadzeniem zajęć na kampusie). 

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo wszystkich członków społeczności akademickiej apeluję o stosowanie się do wytycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania i realizowania zajęć w siedzibie Uczelni, które zostaną przedstawione do 30 września br. w Zarządzeniu Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. 

Pragnę poinformować, że wszystkie zajęcia (w tym m.in. wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty oraz zajęcia z wychowania fizycznego) będą realizowane w platformie e-learningowej Google Workspace, niezależnie od tego, czy odbywają się stacjonarnie, czy też będą realizowane zdalnie. Z tego względu konieczne jest zalogowanie się przez Państwa do Platformy Google Workspace. W razie trudności związanych z uczestniczeniem w zajęciach należy skontaktować się z nauczycielem akademickim realizującym dany przedmiot. 

Jednocześnie zaznaczam, że Uniwersytet na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną, a także wszelkie zalecenia władz państwowych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

Korzystając z okazji pragnę poinformować o tym, że na Uczelni powstało centrum obsługi studentów i pracowników zagranicznych. Jest to miejsce, w którym cudzoziemcy mogą szukać informacji i pomocy w poznaniu regionu, miasta i uczelni, w znalezieniu zakwaterowania, legalizacji pobytu czy nostryfikacji dyplomów. Welcome Point jest miejscem otwartym dla wszystkich, którzy cenią wartości i korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca w środowisku międzynarodowym zachęcam do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, realizowania marzeń i pasji, a także rozwoju zarówno osobistego, naukowego, jak i zawodowego.

Życząc nade wszystko zdrowia pozostaję z poważaniem, 

prof. dr hab. Sławomir Smyczek
Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca