Komunikat Rektora nr 3 w sprawie zakazu zgromadzeń

Informuję, że na mocy Zarządzenia nr 29/20 z dn. 12 marca 2020 r. w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu zakazuje się odbywania na terenie Uniwersytetu zgromadzeń liczących powyżej 10 osób.

Zakaz ten dotyczy w szczególności zebrań wyborczych do Kolegium Elektorów zaplanowanych na dzień 12 i 13 marca 2020 r. i obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach