surVIRval® – czynniki przetrwania w warunkach koronakryzysu

Zespół badawczy w składzie dr hab. Paweł Chudziński (KP UE Poznań), prof. dr hab. Szymon Cyfert (UE Poznań), prof. dr hab. Wojciech Dyduch (UE Katowice), prof. dr hab. Maciej Zastempowski (UMK Toruń) rozpoczął realizację projektu badawczego SurVirVal, którego celem jest diagnoza czynników przetrwania przedsiębiorstw w warunkach koronakryzysu.


Pierwsza część projektu, realizowana w formule badania ankietowego skierowanego do właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami, pozwoliła zidentyfikować działania już podjęte przez przedsiębiorstwa, określić czynniki w największym stopniu utrudniające efektywne funkcjonowanie i wskazać pożądane rozwiązania pojawiających się problemów.

Wstępne wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż najczęściej podejmowanymi działaniami przez przedsiębiorstwa, zaraz po wprowadzeniu restrykcji i ograniczeniu działalności, są: zmiana dostawców (89% wskazań), znaczne ograniczenie inwestycji (84%), przejście na pracę zdalną (79%), wysyłanie pracowników na urlopy (78%). Jedna trzecia do połowy badanych przedsiębiorstw prolonguje terminy płatności dla podwykonawców, skraca godziny pracy, ogranicza produkcję i nakłady na badania i rozwój. Tylko niewielki procent firm decyduje się na całkowite przestawienie produkcji i oferowanie nowych produktów (13%), wchodzenie w nowe kanały dystrybucji (11%), zwolnienia (9,5%) i zmianę rynków zbytu (7,6%).

Wskazywanymi przez kadrę zarządzającą czynnikami, w największym stopniu utrudniającymi działalność, są: ograniczenie lub całkowity brak przychodów, zanik płynności finansowej i zatory płatnicze. Funkcjonowanie przedsiębiorstw utrudniają wprowadzone ograniczenia niepozwalające na prowadzenie pełnej aktywności, brak dostępu do środków ochrony, ryzyko braku pracowników, wydłużona realizacja działań spowodowana spowolnieniem prac urzędów, niepewność odnośnie spodziewanego zakończenia kryzysu. 

Jako najpilniejsze działania przedsiębiorcy wskazali dostęp do kredytów, zawieszenie składek i podatków przy minimum wymagań formalnych i biurokratycznych, ulgi podatkowe, dopływ gotówki, utrzymanie rynku i płynności. Jednocześnie przedsiębiorcy doceniają swoich pracowników. Chwalą ich za dobrą organizację, budowanie klimatu zaufania, spokoju i opanowania. Zarządzający martwią się o sposób zabezpieczenia pracowników przed zarażeniem, doceniają możliwość pracy zdalnej i odkrywają znaczenie dobrych systemów IT.

Zarządzający wskazali też na konieczność realokacji zasobów na produkty i usługi na które jest popyt. Badania wyłoniły bardzo wiele pozytywnych przykładów przestawienia się i dopasowania do otoczenia: producent biustonoszy, który przerzucił się na szycie maseczek, producent farb, który teraz produkuje głównie płyn dezynfekcyjny, czy restauracja, która z dnia na dzień całkowicie przestawiła się na dowozy potraw do domu przy specjalnie stworzonej do tego celu aplikacji mobilnej. 

W kolejnym etapie projektu, na podstawie opinii wskazanych przez przedsiębiorców, opracowane zostaną rekomendacje.

Projekt badawczy został objęty patronatem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. 

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z koordynatorem uczelnianym, prof. Wojciechem Dyduchem (wojciech.dyduch@ue.katowice.pl).