Szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni, objęci zostali programem darmowych szczepień ochronnych. Szczepienia wykonywane będą do dnia 31 marca 2022 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w zakresie realizacji programu dla uprawnionych osób ze środowiska Uczelni nawiązał współpracę z Centrum Medycznym PZU Zdrowie Katowice. Szczepienia wykonywane będą w indywidulanie ustalanych terminach, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty do południa, w Centrum Medycznym PZU Zdrowie, przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (budynek Altus 1p.).

W celu umożliwienia złożenia deklaracji przystąpienia do programu realizacji szczepienia przeciwko grypie sezonowej w Centrum Medycznym PZU Zdrowie Katowice udostępniamy wewnętrzny formularz zgłoszeniowy:

Deklaracja przystąpienia do szczepienia przeciwko grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

Formularz można wypełnić tylko jeden raz i dostępny jest po zalogowaniu się do konta w domenie uekat.pl w terminie do 30 listopada 2021 r.

Kolejność rejestracji nie wpływa na kolejność wykonania szczepienia. 

W wewnętrznym systemie rejestracji, oprócz przekazania danych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie i przekazanie danych należy podać numeru telefonu, pod który nastąpi bezpośredni kontakt z punktu realizacji szczepienia, celem umówienia terminu jego wykonania.

Niezależnie od organizowanego przez Uczelnię punktu wykonywania szczepień, osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia mogą zgłosić się do dowolnego punktu szczepień wskazanego na stronie internetowej: pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype celem umówienia terminu szczepienia, przed którym należy złożyć stosowne pisemne oświadczenie oraz przejść lekarską kwalifikację do zabiegu.