Przejdź do menu Przejdź do treści

Udostępnianie sal komputerowych w CNTI do kształcenia zdalnego

W trosce o zachowanie wysokiej jakości kształcenia w sytuacji epidemicznej celem umożliwienia wszystkim pracownikom realizowania interaktywnych zajęć online, Uniwersytet udostępnia na ten czas sale komputerowe w budynku CNTI.

Zgodnie z instrukcją zajęcia w trybie zdalnym mogą być realizowane przez prowadzącego z domu lub od 6 kwietnia 2020 r. w salach komputerowych budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Przygotowanie zajęć możliwe jest na stanowiskach prowadzącego - na miejscu dostępne są kamera, mikrofon oraz odpowiednie instrukcje logowania i uruchamiania sprzętu. 

Rezerwacja sal na zajęcia interaktywne w trybie zdalnym odbywa się z minimum dwudniowym wyprzedzeniem poprzez wysłanie maila na adres: plany.zajec@ue.katowice.pl wraz ze wskazaniem dnia oraz przedziału czasowego. Na podstawie nadesłanej wiadomości rezerwacja sali realizowana jest przez Dział Planowania Dydaktyki, który w odpowiedzi zwrotnej przekażę informację wraz z potwierdzeniem rezerwacji oraz numerem sali.

W razie potrzeby rezerwację sali można sprawdzić również w Wirtualnej Uczelni wybierając potwierdzony przez Dział Planowania termin oraz lokalizację sali: Zdalne nauczanie. Po zatwierdzeniu poprzez kliknięcie na przycisk "Pokaż dostępne terminy" dokonana rezerwacja powinna być widoczna w grafiku. Poniżej przykład: Wirtualna Uczelnia - grafik

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zasadami realizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji, wsparcie procesu kształcenia w trybie zdalnym zarówno z domu, jak i w CNTI zapewnia Centrum Informatyczne: tel. 32 257 7650 (pn.-pt. 7.30-15.30), email: ci@ue.katowice.pl. Pomoc w sprawie Google Classroom - adm.konta@uekat.pl

Informujemy, że ze względu na najbardziej przyjazną użytkownikowi strukturę oraz powszechny dostęp sugerowane jest wykorzystanie narzędzi Google (Classroom, Meet, Dysk Google). Oprócz proponowanych przez Uniwersytet rozwiązań, wykładowca ma również do dyspozycji wszystkie dostępne w sieci narzędzia (Teams, Facebook, WhatsApp, Microsoft, Webex itp.), o ile ich użytkowanie do celów edukacyjnych jest bezpłatne lub Uczelnia posiada odpowiednią licencję.

***

Przypominamy, że ze względu na wprowadzane kolejne obostrzenia i regulacje celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, minimalizując ryzyko narażenia na ekspozycję wirusa, dokonuje zaostrzenia wprowadzonych ograniczeń dostępu do obiektów. Wejścia do obiektów będą ewidencjonowane w portierniach. Pracownikom ochrony przysługuje prawo legitymowania celem ustalenia tożsamości. W przypadku konieczności wykonywania pracy na terenie Uniwersytetu bezwzględnie obowiązuje zasada dystansowania się na odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3