Wsparcie finansowe dla studentów

W związku z wdrożeniem stanu epidemicznego przypominamy, że studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi.

Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wniosek o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, wnioski przyjmowane są elektronicznej (skan) przez Dziekanat Szkoły Studiów I i II Stopnia

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie.