Zdalne funkcjonowanie biblioteki

Informujemy, że w związku z przewidywanym zagrożeniem epidemią wirusa, uwzględniając decyzje podjęte przez Władze UŚ i UE Katowice, CINiBA oraz oddziały specjalistyczne Biblioteki od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania będą funkcjonować wyłącznie zdalnie.

 

 

Ważne informacje:

 • Terminy zwrotu książek przypadające na czas zamknięcia biblioteki zostaną automatycznie przedłużone aż do momentu ponownego otwarcia bibliotek.
 • Na czas zamknięcia wypożyczalni zostaje wstrzymane naliczanie kar za książki, których termin wypożyczenia minął.
 • Dostępna jest wrzutnia całodobowa do samodzielnego zwracania książek wypożyczonych w CINiB-ie.
 • Zamówienia międzybiblioteczne są wydawane przez wypożyczalnię międzybiblioteczną wg zasad przesłanych czytelnikom mailowo. Nowe zamówienia można wysyłać na adres bgwm@ciniba.edu.pl.bgwm@ciniba.edu.pl. Będą one realizowane w miarę dostępności bibliotek współpracujących.
 • Cena elektronicznego zamawiania i pobierania cyfrowych kopii materiałów ze zbiorów Biblioteki ulega obniżeniu do 0,1 PLN. Z usługi skorzystać mogą czytelnicy posiadający aktywne konto w CINiB-ie. Możliwe jest zamawianie wyłącznie pozycji oznaczonych w katalogu Integro przyciskiem "Zamów kopię".
 • Wypożyczalnie nie będą czynne. Zamknięte zostały: strefa wolnego dostępu, czytelnie, miejsca do pracy grupowej.
 • Nie ma możliwości wejścia do bibliotek i korzystania ze zbiorów na miejscu.
 • Do odwołania zawieszone zostają zamówienia na książki do wypożyczenia w CINiB-ie i oddziałach specjalistycznych BUŚ.
 • Zachęcamy do korzystania ze zbiorów elektronicznych – baz danych, czasopism i książek.
 • Uniwersytet Śląski prenumeruje ponad 60 baz (w tym wiele pełnotekstowych), udostępniających kilkadziesiąt tysięcy czasopism oraz ok. 250 tys. książek. Z większości baz danych można skorzystać w ramach tzw. zdalnego dostępu, czyli z dowolnego urządzenia podpiętego do Internetu (także poza siecią komputerową UŚ). Warunkiem skorzystania ze źródeł w trybie zdalnym jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego w systemie informacyjno-bibliotecznym UŚ (Integro). Autoryzacja następuje poprzez system HAN. Należy podać login (pesel lub numer konta) oraz hasło używane w katalogu Integro. Z baz mogą korzystać pracownicy, emerytowani pracownicy UŚ oraz studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ.Na stronie www: https://www.ciniba.edu.pl/zrodla-alfabetycznie znajduje się wykaz prenumerowanych źródeł elektronicznych. Bazy dostępne zdalnie mają specjalny link opisany jako HAN UŚ. Kliknięcie w ten link przenosi do strony z logowaniem a następnie, po podaniu poprawnych danych autoryzacyjnych, do właściwej bazy. W przypadku źródeł ze wskazanym konkretnym miejscem dostępu (np. Biblioteka Prawnicza UŚ) korzystanie będzie możliwe jedynie po uprzednim przesłaniu kwerendy mailem na zapytaj@ciniba.edu.pl.zapytaj@ciniba.edu.pl. W razie problemów z dostępem do baz, ich obsługą lub wyborem odpowiedniego źródła, prosimy o kontakt 32 786 51 33 lub zapytaj@ciniba.edu.pl.zapytaj@ciniba.edu.pl.
 • Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników – pracownikom, studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych UŚ, którzy nie posiadają konta w CINiB-ie, a chcą skorzystać ze źródeł elektronicznych z domu, umożliwiamy zdalne założenie konta przez formularz rejestracyjny: https://integro.ciniba.edu.pl/integro/registration. Dodatkowo należy przesłać prośbę o zdalne aktywowanie konta – bgwyp@ciniba.edu.pl.bgwyp@ciniba.edu.pl. Po weryfikacji uprawnień nowo zarejestrowanego czytelnika, na adres mailowy wskazany w formularzu, zostanie wysłana deklaracja, którą należy podpisać, a skan lub zdjęcie odesłać na bgwyp@ciniba.edu.pl.bgwyp@ciniba.edu.pl. Otrzymane potwierdzenie podpisania deklaracji oznacza aktywację konta czytelnika, a tym samym dostęp do źródeł elektronicznych.
 • Wszelkie wydarzenia organizowanie w CINiB-ie zostają odwołane.

Prosimy o obserwowanie komunikatów na stronie www.ciniba.edu.pl oraz w mediach społecznościowych. Powyższe decyzje mogą ulec zmianie. O wszystkich rozporządzeniach będziemy niezwłocznie informować.

Pytania

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: zapytaj@ciniba.edu.pl oraz pod numer telefonu: 32 786 51 30.