Aktualności

Wirtualne ścianki wizerunkowe na spotkania online PL i EN

W czasach pandemii aktywność naszych pracowników, doktorantów i studentów nie spada. Organizowane są liczne konferencje, seminaria, wykłady i spotkania online, w których uczestniczą członkowie społeczności akademickiej. Podczas wystąpień zdalnych... [Więcej]


Badanie nt. zmian w edukacji zdalnej na uczelniach ekonomicznych

Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest ocena zmian, jakie nastąpiły w edukacji zdalnej prowadzonej w polskich uczelniach ekonomicznych w okresie październik 2020–luty 2021 r. względem okresu marzec–czerwiec 2020 r. [Więcej]


Funkcjonowanie CINiB-y od 22 marca 2021 r.

Funkcjonowanie CINiB-y od 22 marca 2021 r.

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 od dnia 22 marca 2021 r. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka dostępne będzie wyłącznie zdalnie. Utrzymana zostaje usługa wypożyczeń poprzez książkomaty. [Więcej]


Nagroda w kategorii iJOE 2020 Outstanding Paper Award za artykuł naukowy pracowników UE Katowice

Nagroda w kategorii iJOE 2020 Outstanding Paper Award za artykuł naukowy pracowników UE Katowice

26 lutego br. pracownicy naukowi z Katedry Informatyki, dr Artur Strzelecki i mgr Mariia Rizun odebrali nagrodę za artykuł pt. "Infodemiological Study Using Google Trends on Coronavirus Epidemic in Wuhan, China", który został wyróżniony nagrodą... [Więcej]


Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w semestrze letnim

Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w semestrze letnim

1 marca ukazało się Zarządzenie Rektora Nr 21/21 zmieniające zarządzenie Nr 7/21 z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Na mocy zarządzenia... [Więcej]


Deklaracja przystąpienia do rejestracji na szczepienie

Deklaracja przystąpienia do rejestracji na szczepienie - III tura

W celu umożliwienia złożenia deklaracji chęci przystąpienia do szczepień dedykowanych, w ramach etapu I Narodowego Programu Szczepień, nauczycielom oświatowym i akademickim, z rozszerzonym kryterium wieku do 69 roku życia, udostępniamy wewnętrzny... [Więcej]


Trzecia tura etapu I szczepień dla nauczycieli

Trzecia tura etapu I szczepień dla nauczycieli

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowy Program Szczepień uruchamia trzecią turę etapu I szczepień dedykowanych nauczycielom oświatowym i akademickim, z rozszerzonym kryterium wieku do 69 roku życia. Podstawowe... [Więcej]