Bezpieczeństwo na terenie kampusu

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 98/20 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w semestrze zimowym 2020/2021 oraz na mocy Zarządzenia nr 161/20 zmieniającego Zarządzenie Nr 98/20 z dnia 18 września 2020 r.,  

  • infografikaNa terenie Uniwersytetu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki lub przyłbicy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.
  • Przy wejściach do budynków Uniwersytetu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic jednorazowych. Na terenie Uniwersytetu obowiązuje nakaz przestrzegania zasad dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m).
  • W okresie objętym zarządzeniem obowiązuje ograniczony dostęp do budynków Uniwersytetu, utrzymuje się zamknięte wejście C oraz w weekendy wejście B do budynku N (od strony ul. Koszarowej 6, 6a), z pozostawieniem drożnego wejścia głównego A (od strony ul. Adamskiego 7).
  • Wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, realizując obsługę w sposób zdalny. W komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.
  • Świadczenie pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się w trybie stacjonarnym.

Przypominamy również ogólne zasady wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny.

W przypadku zaobserwowania któregoś z objawów choroby (duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe) prosimy o rezygnację z wizyty na terenie uczelni i natychmiastowy kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub lekarzem POZ.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką przedstawiającą procedurę postępowania w przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19 u siebie lub członków gospodarstwa domowego.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie Kanclerza w sprawie wytycznych dotyczących wymogów sanitarnych oraz w Zarządzeniu nr 129/20 w sprawie wprowadzenia zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz zmiany Zarządzenia nr 98/20 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 (z późn.zm.). Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przedstawia Załącznik nr 5;