Przejdź do menu Przejdź do treści

Bezpieczeństwo na terenie kampusu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33/22:

Osoby przebywające na terenie Uniwersytetu są zobowiązane do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa sanitarnego wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/22 w trosce o wspólne bezpieczeństwo zaleca się:

  • w miejscach ogólnodostępnych na terenie Uniwersytetu zachowanie dystansu między osobami wynoszącego co najmniej 1,5 m;
  • regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, w szczególności w przerwach między zajęciami
  • zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki podczas zajęć dydaktycznych przez studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia.

Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zajęć dydaktycznych, podobnie jak nakaz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic jednorazowych przy wejściach do budynków Uniwersytetu, został zniesiony na mocy Zarządzenia nr 26/22 zmieniającego Zarządzenie nr 8/22 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 u studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz pracowników określa Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 8/22.

Przypominamy również ogólne zasady wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny dostępne na portalu: https://www.gov.pl/web/koronawirus 

W przypadku zaobserwowania któregoś z objawów choroby (duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe) prosimy o rezygnację z wizyty na terenie uczelni i kontakt z lekarzem POZ.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3