Przejdź do menu Przejdź do treści

Praca zdalna

W okresie, od 22 stycznia do 18 lutego umożliwia się rotację trybu świadczenia pracy przez pracowników niebędącym nauczycielami akademickimi, z wyłączeniem pracowników obsługi, w szczególności gdy liczba pracowników w miejscu wykonywania pracy (tj. w pomieszczeniu, w którym praca jest świadczona) jest większa niż jeden. Proponowany harmonogram rotacji trybu świadczenia pracy w jednostce organizacyjnej oraz ewentualne jego korekty należy przesyłać na adres e-mail kanclerz@ue.katowice.pl do zatwierdzenia. 

Zgodnie z komunikatem JM Rektor z dn. 3 lutego 2022 r. podjęta została decyzja o hybrydowej – co do zasady – organizacji kształcenia w semestrze letnim, z jednoczesnym czasowym ustanowieniem zdalnego trybu nauczania od 19 lutego do 20 marca 2022 roku oraz umożliwieniem rotacyjnego trybu świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do 18 marca 2022 roku, na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 8/22.  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3