Zaliczenia i egzaminy

Z uwagi na utrzymujący się wzrost liczby zachorowań na COVID-19, władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podjęły decyzję o przeprowadzeniu egzaminów z wykorzystaniem narzędzi online, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.

Sposób prowadzenia ewaluacji zajęć zostanie podany przez prowadzącego zajęcia studentom i doktorantom na dwa miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Egzaminy mogą odbywać się w formie ustnej za pośrednictwem Google Meet lub MS Teams oraz w formie pisemnej na platformach G-Suite, Moodle, MS Teams lub innych, o ile ich użytkowanie do celów edukacyjnych jest bezpłatne lub Uczelnia posiada odpowiednią licencję.

Dołożymy wszelkich starań, aby zdalna sesja egzaminacyjna przebiegła w sposób bezpieczny oraz by zasady przeprowadzania egzaminów były obiektywne i transparentne, a narzędzia niezbędne do jej przeprowadzenia - dostępne dla wszystkich użytkowników.