Przejdź do menu Przejdź do treści

Zaliczenia i egzaminy

Na podstawie art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 15 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ogłasza się zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, w tym przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia, poza siedzibą Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz filią w Rybniku przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Więcej informacji w Komunikacie JM Rektor:

https://www.ue.katowice.pl/ue-w-dobie-koronawirusa/aktualnosci/article/komunikat-jm-rektor-w-sprawie-czasowego-wprowadzenia-realizacji-zajec-z-wykorzystaniem-metod-i-techn-1.html 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca