Zaliczenia i egzaminy

Poniżej przedstawione są zasady przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zasady na rok 2020/2021 zostaną podane wkrótce.

Z uwagi na utrzymujący się wzrost liczby zachorowań na COVID-19, władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podjęły decyzję o przeprowadzeniu egzaminów z wykorzystaniem narzędzi online, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.

Na mocy Zarządzenia nr 39/20 weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych dla poszczególnych przedmiotów może odbywać się poza siedzibą Uniwersytetu, z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

Egzaminy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekana Szkoły Studiów I i II Stopnia oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Harmonogramy sesji egzaminacyjnej zostaną podane na stronach internetowych obu Szkół dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia sesji. Informację dotyczącą formy przeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu oraz wykorzystywanego narzędzia otrzymają Państwo od swoich nauczycieli akademickich do 17 maja br. 

Egzaminy mogą odbywać się w formie ustnej za pośrednictwem Google Meet lub MS Teams oraz w formie pisemnej na platformach G-Suite, Moodle, MS Teams lub innych, o ile ich użytkowanie do celów edukacyjnych jest bezpłatne lub Uczelnia posiada odpowiednią licencję.

Dołożymy wszelkich starań, aby pierwsza zdalna sesja egzaminacyjna przebiegła w sposób bezpieczny oraz by zasady przeprowadzania egzaminów były obiektywne i transparentne, a narzędzia niezbędne do jej przeprowadzenia - dostępne dla wszystkich użytkowników.