Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  jest ogólnouczelnianą jednostką wykonującą zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe. Biblioteka Główna wraz z Biblioteką Specjalistyczną tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (historia)

Od roku akademickiego 2012/2013 Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego rozpoczęła działalność (wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego) w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej 11 a w Katowicach. 

CINIBA to nowoczesne centrum edukacji, informacji i kultury, wspierające aktywność studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Instytucja przyjazna społeczności akademickiej oraz zewnętrznym użytkownikom, oferująca szeroki zakres usług informacyjnych.

Dla osób zainteresowanych usługami biblioteczno-informacyjnymi dostępne są serwisy:

- Biblioteka Główna UE Katowice 

- CINIBA 

- Biblioteka Specjalistyczna   

 

Regulaminy