Przejdź do menu Przejdź do treści

Do głównych zadań Biblioteki należy:

  • organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu przez odpowiedni dobór literatury,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
  • obsługa użytkowników i  prowadzenie działalności informacyjnej,
  • zapewnienie dostępu do elektronicznych zasobów informacji naukowej oraz tworzenie naukowych baz danych,
  • prowadzenie dokumentacji dorobku naukowego pracowników Uczelni,
  • realizowanie zadań związanych z bibliometrią i naukometrią,
  • kształcenie umiejętności informacyjno-wyszukiwawczych użytkowników Biblioteki.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3