Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Biblioteki Głównej

Do głównych zadań Biblioteki należy:

- organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu przez odpowiedni dobór literatury,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników i  prowadzenie działalności informacyjnej,
- zapewnienie dostępu do elektronicznych zasobów informacji naukowej oraz tworzenie naukowych baz danych,
- prowadzenie dokumentacji dorobku naukowego pracowników Uczelni,
- realizowanie zadań związanych z bibliometrią i naukometrią,
- kształcenie umiejętności informacyjno-wyszukiwawczych użytkowników Biblioteki.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy