Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogłoszenie konkursów na projekty badawcze w ramach projektu "Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT"

JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak ogłasza I edycje konkursów w ramach programów grantowych finansowanych z projektu pt. "Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT".

Program grantów dla młodych naukowców

Program grantów dla młodych naukowców skierowany jest do młodych pracowników oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej. Do konkursu można składać wnioski, których okres realizacji wynosi od 12 do 24 miesięcy a wysokość finasnowania nie przekracza 30 tys. zł. Całkowity budżet konkursu to 300 tys. zł

Ogłoszenie wraz z szczegółowymi informacjami znajduje się na stronie Biura Doskonałości Naukowej pod adresem.

Program grantów dla zespołów badawczych

Program grantów dla zespołów badawczych skierowany jest do min. 5 osobowych zespołów badawczych. Do konkursu można składać wnioski, których okres realizacji wynosi od 12 do 24 miesięcy a wysokość finasnowania nie przekracza 140 tys. zł. Całkowity budżet konkursu to 1 120 tys. zł

Ogłoszenie wraz z szczegółowymi informacjami znajduje się na stronie Biura Doskonałości Naukowej pod adresem.

W obu konkursach tematyka projektu musi mieścić się w dyscyplinie ekonomia i finanse. Dopuszczalna jest realizacja projektów interdyscyplinarnych z zastrzeżeniem, że wiodącą dyscypliną musi być ekonomia i finanse.

Wnioski należy składać w terminie do 29 marca 2024 r. w Biurze Doskonałości Naukowej. Serdecznie zapraszmy do zapoznania się z warunkami konkursów oraz składania wniosków.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3