Konferencje naukowe 2022

Tytuł konferencjiTermin/miejsceKomitet Organizacyjny Organizator/kontakt
Research Seminar Days. Exploring New Frontiers in Economics, Finance and Management styczeń - grudzień 2022 r. (cykle spotkań),
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
on-line
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

Kontakt:
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE
e-mail: m.wieczorek-kosmala@ue.katowice.pl
Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2: dobre praktyki, nowe inspiracje9-10 luty 2022 r.,
on-line
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Jolanta Łącka-Badura

Komitet Organizacyjny:
dr Jolanta Łącka-Badura,
dr Anna Iwańska,
dr Elwira Poleszczuk,
mgr Magdalena Łęska,
mgr Magdalena Kiermasz
Centrum Języków Obcych

Kontakt:
dr Jolanta Łącka-Badura
e-mail: jolanta.lacka-badura@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7796
International Women`s Day Conference in Economics, Finance and Management8-9 marca 2022 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (w zależności od sytuacji epidemicznej - forma hybrydowa lub wyłącznie on-line)
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE
Katedra Ekonomii


Kontakt:
dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE
e-mail: julia.wlodarczyk@ue.katowice.pl

Współorganizator konferencji:
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

IX International Scientific and Practical Internet Conference "Current Problems of Management, Finance and Public Governance in Modern Globalization Processes"marzec 2022 r.,
on-line
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Prof. Natalia I. Zykun
Prof. Nataliia V. Hrabovenko


State Tax University w Irpieniu

Kontakt:
e-mail: kig2017@ukr.net
tel.: +38 0979608634

Współorganizator konferencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
LVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej
oraz
XXXX Seminarium im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego
5-6 kwietnia 2022 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Janusz Wywiał

Komitet Organizacyjny:
dr Katarzyna Warzecha,
dr Andrzej Wójcik,
dr Tomasz Szkutnik,
mgr Tomasz Stachurski
Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Kontakt:
dr Katarzyna Warzecha
e-mail: warzecha@ue.katowice.pl

dr Andrzej Wójcik
e-mail: andrzej.wojcik@ue.katowice.pl
Smart Technology & Smart Research27 kwietnia 2022 r.,
CNTI, Katowice
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska,
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
Katedra Informatyki

Kontakt:
prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
e-mail: malgorzata.pankowska@uekat.pl 

dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
e-mail: anna.soltysik-piorunkiewicz@uekat.pl

tel./fax: 32 257-7292
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowe perspektywy badania przedsiębiorczości - między technologią 4.0, psychologią i sztuką"20 maja 2022 r.,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Komitet Organizacyjny:
mgr Anna Baldy,
mgr Bożena Filas
Katedra Przedsiębiorczości

Kontakt:
e-mail: bozenafilas@gmail.com

Współorganizator konferencji:
Koło Naukowe Managemedia działające przy Katedrze Przedsiębiorczości
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki "Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie"20-21 maja 2022 r.,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
on-line
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Artur Walasik, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
mgr Jakub Kubiczek,
mgr Martyna Bieleń,
mgr Izabela Morawska,
mgr Angelika Kantor,
mgr Bartłomiej Hadasik,
mgr Jakub Miracki,
mgr Magdalena Kawcka,
mgr Mateusz Rybarz,
mgr Dawid Giemza,
mgr Artur Ochot
Szkoła Doktorska i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kontakt:
mgr Martyna Bieleń
e-mail: martyna.bielen@edu.uekat.pl
International Conference Sustainability - the Future of Business1-2 czerwca 2022 r.,
CNTI, Katowice
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Ewa Wójcik

Komitet Organizacyjny:
dr Anna Urbanek,
dr Ewa Wójcik,
dr inż. Tomasz Zieliński
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku

Kontakt:
dr Ewa Wójcik
e-mail: ewa.wojcik@ue.katowice.pl
Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego. Jak zwiększyć efektywność nadzoru korporacyjnego? - zmiany legislacyjne i nowe technologie21 czerwca 2022 r.,
Filia w Rybniku
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Katarzyna Olejko
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku

Kontakt:
dr Katarzyna Olejko
e-mail: katarzyna.olejko@uekat.pl

Współorganizatorzy konferencji:
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem,
Instytut Audytorów Wewnętrznych
Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele rozwoju regionów.
Edycja letnia
21-22 czerwca 2022 r.,
Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE,
dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE,
dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska, prof. UE,
dr hab. Jan Acedański, prof. UE

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

Kontakt:
dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska, prof. UE
e-mail: air2022_summer@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7378, 32 257-7370

Współorganizator konferencji:
Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
International Research Symposium in Service Management21-24 czerwca 2022 r.,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE
Katedra Badań Konsumpcji

Kontakt:
e-mail: irssm11@uekat.pl

Współorganizator konferencji:
Service Education, Research and Innovation (SERI) Initiative, USA

strona www.ue.katowice.pl/irssm11
Statistics for Innovation: Data Visualization and Risk Analysis (SIDVRA)28 czerwca 2022 r.,
Katowice
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Alicja Ganczarek-Gamrot, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr Agnieszka Orwat-Acedańska,
dr Justyna Majewska
Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej

Kontakt:
dr Agnieszka Orwat-Acedańska
e-mail: agnieszka.orwat-acedanska@uekat.pl

dr Justyna Majewska
e-mail: justyna.majewska@ue.katowice.pl

Współorganizator konferencji:
Urząd Statystyczny w Katowicach
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: Teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza22-24 września 2022 r.,
Ustroń
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE,
dr hab. Renata Pęciak, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE,
dr hab. Renata Pęciak, prof. UE

Katedra Ekonomii

Kontakt:
dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE
e-mail: barbara.danowska-prokop@ue.katowice.pl

dr hab. Renata Pęciak, prof. UE
e-maił: renata.peciak@ue.katowice.pl

tel./fax: 32 257-7264 / 32 257-7260

Metody i zastosowania badań operacyjnych14-16 października 2022 r.,
Kamień Śląski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab. Maciej Nowak

Komitet Organizacyjny:
dr hab. inż. Krzysztof Targiel, prof. UE,
dr Renata Dudzińska-Baryła,
dr Agata Gluzicka,
dr Sławomir Jarek
Katedra Badań Operacyjnych

Kontakt:
dr hab. inż Krzysztof Targiel, prof. UE
e-mail: krzysztof.targiel@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7474
Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowejpaździernik 2022 r.,
Katowice (w zależności od sytuacji epidemicznej - forma hybrydowa)
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE,
dr Katarzyna Czech,
dr Joanna Kos-Łabędowicz,
dr Sylwia Talar

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Kontakt:
e-mail: msekonferencja@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7854, 32 257-7855

Innowacje na rynku finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym - teoria i praktyka 20228-10 listopada 2022 r.,
Katowice (opcjonalnie inne miejsce)
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Janina Harasim
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Kontakt:
e-mail: konferencja.birf@ue.katowice.pl

Współorganizatorzy Konferencji:
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych UMCS
VI Colloquium Miejskie. Przyszłość śląskich miast16 listopada 2022 r.,
Biblioteka Śląska w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab. Krystian Heffner

Komitet Organizacyjny:
mgr Agnieszka Majorek
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

Kontakt:
mgr Agnieszka Majorek
e-mail: agnieszka.majorek@edu.uekat.pl

Współorganizatorzy Konferencji:
Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice,
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie,
Uniwersytet Śląski,
Politechnika Śląska,
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
GWSP w Chorzowie,
Biblioteka Śląska w Katowicach
Polska Konferencja Badań Strategicznych i Regionalnych - POLREG 2022 - II edycjalistopad 2022 r.,
Katowice - Łódź

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ,
dr hab. Alicka Zakrzewska-Póltorak, prof. UE,
dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW,
dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ,
prof. dr hab. Bogdan Domański,
prof. dr hab. Stanisław Korenik,
dr hab. Michal Stangel, prof. UŚ,
prof. dr hab. Paweł Churski,
dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Kontakt:
dr hab. Adam Drobniak, prof. UE
e-mail: adam.drobniak@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7413

Współorganizatorzy Konferencji:
Uniwersytet Łódzki,
Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
UAM w Poznaniu,
Uniwersytet Warszawski,
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Zarządzanie Bezpieczeństwem w IT - ZBIT2022 (dawniej Systemy Wspomagania Organizacji) listopad 2022 r. (1 dzień),
Katowice, Budynek N
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
Katedra Informatyki

Kontakt:
prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
e-mail: malgorzata.pankowska@uekat.pl
tel./fax: 32 257-7292

Współorganizator Konferencji:
ISACA Katowice Chapter