Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencje naukowe 2024

Tytuł konferencjiTermin/miejsceKomitet OrganizacyjnyOrganizator/kontakt
Seminarium naukowe: Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich2 lutego 2024 r., Muzeum Śląskie, Hotel Monopol, KatowicePrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr Marcin Kraśniewski,
mgr Grzegorz Zych

Katedra Transformacji Energetycznej

Kontakt: dr Marcin Kraśniewski
e-mail:  marcin.krasniewski@uekat.pl 

Współorganizator konferencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

International Women`s Day Conference in Economics, Finance and Managemanet7-8 marca 2024 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, forma hybrydowa

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE,
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof UE,
dr hab. Joanna Błach, prof. UE,
dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka, prof. UE,
dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE,
mgr Martyna Bieleń (sekretarz),
dr hab. Alicja Winnicka-Wejs, prof. UE,
mgr Dominika Werczyńska,
mgr Katarzyna Szachta,
mgr Sylwia Wajnbrener

 

Katedra Ekonomii


Kontakt: dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
e-mail: julia.wlodarczyk@ue.katowice.pl

Współorganizator konferencji:
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych przy współudziale Centre for Economics of Climate Change

Sympozjum BMP, Business Process Management17 kwietnia 2024 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Aula CNTIPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Malgorzata Pańkowska,
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE

Katedra Informatyki

Kontakt: prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl

dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
anna.soltysik-piorunkiewicz@uekat.pl 

tel./fax: 32 257-7292

Smart Technology & Smart Research8 maja 2024 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Aula CNTI

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Malgorzata Pańkowska

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Malgorzata Pańkowska,
dr hab. Joanna Palonka

Katedra Informatyki

Kontakt: prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl

dr hab. Joanna Palonka

palonka@ue.katowice.pl


tel./fax: 32 257-7292
II Konferencja naukowa Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowościmaj 2024 r., Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr Olga Grzybek,
mgr Maciej Tuszkiewicz,
mgr Katarzyna Renik

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

Kontakt: dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE
e-mail: ewa.maruszewska@ue.katowice.pl

Współorganizator Konferencji
Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

V Konferencja naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie 17-18 maja 2024 r.,  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ON-LINE

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Artur Walasik, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
mgr Izabela Morawska

Szkoła Doktorska i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kontakt: mgr Izabela Morawska
e-mail:

izabela.morawska@ue.katowice.pl

ExCOREmaj 2024 r., Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE,
mgr Kacper Zagała - sekretarz,
mgr Paulina Badura,
mgr Rafał Rydzewski,
dr inż. Paulina Rutecka,
mgr inż. Patryk Morawiec,
mgr Aleksandra Swałek,
mgr Agnieszka Stadnicka

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Kontakt:
e-mail: monika.wieczorek-kosmala@uekat.pl

Współorganizator Konferencji:
Center of Economisc of Climate Change

Analiza Internacjonalnych Relacji. Metody i modele rozwoju regionów19 czerwca 2024 r., KatowicePrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska, prof. UE,
dr hab. Monika Hadaś-Dyduch, prof. UE,
dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur, prof. UE

Katedra Metod Matematyczno-Statystycznych w Ekonomii

Kontakt:
e-mail: air2024@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7376, 32 257-7378

Współorganizator konferencji:
Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
Statistics for Innovations: Data Visualization and Data Analysis - SIDVRA2024czerwiec 2024 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Dominik Krężołek, prof. UE

Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej

Kontakt:
e-mail: dominik.krezolek@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7305

Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego - problemy komunikacji korporacyjnej21 czerwca 2024 r., Uniwersytet Ekonomiczny,
Filia w Rybniku

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Katarzyna Olejko

Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku

Kontakt: dr Katarzyna Olejko
e-mail: katarzyna.olejko@ue.katowice.pl

Współorganizatorzy konferencji:
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Audytorów Wewnętrznych
25th Workshop on Accounting and Finance in Emerging Economies

1-2 lipca 2024 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Prof. Kelum Jayasinghe, University of Shieffield

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE,
mgr Kacper Zagała - sekretarz,
mgr Rafał Rydzewski,
mgr Rafał Bagiński,
mgr Paulina Badura,
mgr Agnieszka Stadnicka,
mgr Aleksandra Swałek,
Prof. Kelum Jayasinghe

 

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Kontakt:
e-mail: monika.wieczorek-kosmala@uekat.pl

Współorganizator Konferencji:
British Accounting and Finance Association

Konferencja Katedr Finansów 2024 - Współczesne finanse - trendy, wyzwania, dylematy16-17 września 2024 r., Katowice

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr Witold Gradoń

Komitet Organizacyjny:
dr Witold Gradoń
dr Janusz Cichy,
dr Anna Pyka,
dr Edyta Sygut,
dr Maciej Baranowski,
dr Małgorzata Lipowicz,
dr Danuta Kozłowska-Makóś

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych,
Katedra Finansów Publicznych,
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Ubezpieczeń Gospodarczych

 

Kontakt: dr Witold Gradoń

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: Teoretyczne i empiryczne uwarunkowania inflacji i polityki inflacyjnej19-21 września 2024 r., Ustroń

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE,
dr hab. Renata Pęciak, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE,
dr hab. Renata Pęciak, prof. UE

Katedra Ekonomii

Kontakt: dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE
barbara.danowska-prokop@ue.katowice.pl;

dr hab. Renata Pęciak, prof. UE
renata.peciak@ue.katowice.pl

tel./fax: 32 257-7264, 32 257-7260


 
V Zjazd Katedr Przedsiębiorczości i Innowacji pt.: Przedsiębiorczość 4.0. Trendy, wyzwania, możliwości17-18 października 2024 r., Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Teresa Kraśnicka,
prof. dr hab. Wojciech Dyduch,
dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, prof. UE,
dr hab. Wojciech Głód, prof. UE,
dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE,
dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE,
dr hab. Monika Kulikowska-Pawlak,
dr Bartłomiej Gabryś,
dr Rafał Kozłowski,
dr Martyna Wronka-Pośpiech,
mgr Magdalena Dominiczewska,
mgr Aleksandra Swałek

Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego,
Katedra Przedsiębiorczości

Kontakt:
e-mail: katedra.pizi@ue.katowice.pl;

dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, prof. UE
katarzyna.bratnicka@uekat.pl 

tel./fax: 32-257-7376

Procesy Internacjonalizacji w gospodarce światowejpaździernik 2024 r., Katowice,
FORMA HYBRYDOWA

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

Komitet Organizacyjny: dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE,
dr Katarzyna Czech,
dr Joanna Kos-Łabędowicz,
dr Sylwia Talar

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Kontakt:
e-mail: msekonferencja@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7854, 32 257-7855

VII Colloquium Miejskie. Przyszłość śląskich miastpaździernik 2024 r., Biblioteka Śląska w KatowicachPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Krystian Heffner

Komitet Organizacyjny:
dr Agnieszka Majorek
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

Kontakt: dr Agnieszka Majorek-Gdula
e-mail: agnieszka.majorek-gdula@edu.uekat.pl

Współorganizatorzy Konferencji:
Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice,
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie,
Uniwersytet Śląski,
Politechnika Śląska,
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
GWSP w Chorzowie,
Biblioteka Śląska w Katowicach
Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych - POLREG 2024 - IV edycja

październik 2024 r, Poznań - Katowice

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ,
dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE,
dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW,
dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ,
prof. dr hab. Stanisław Korenik,
dr hab. Michał Stangel, prof. PŚ,
prof. dr hab. Paweł Churski,
dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Katedra  Badań Strategicznych i Regionalnych

Kontakt: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE
e-mail: adam.drobniak@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7413

InCECC (International Conference on Economics of Climate Change)24-25 października 2024 r., Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE,
dr Anna Losa,
dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka, prof. UE,
dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE,
dr Sylwia Słupik,
dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE
dr Marcin Baron,
mgr Kacper Zagała - sekretarz,
dr Bartłomiej Lisicki,
mgr Paulina Badura

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Kontakt:
e-mail: monika.wieczorek-kosmala@uekat.pl

Współorganizator Konferencji:
zespół Center of Economisc of Climate Change

Zarządzanie Bezpieczeństwem w IT - ZBIT2024listopad 2024 r. (1 dzień),  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Budynek NPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska

Katedra Informatyki

Kontakt: prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
e-mail: malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7292

Współorganizator Konferencji:
ISACA Katowice Chapter

XI Ogólnopolska Konferencja Biznes w kulturze - kultura w biznesie20-21 listopada 2024 r.,  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Aula CNTIPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
mgr Jerzy Stasica

Komitet Organizacyjny:
mgr Jerzy Stasica,
dr Aleksandra Nocoń,
dr Joanna Wiechoczek,
dr Olimpia Grabiec,
mgr Monika Bąk,
mgr Justyna Szymczyk,
mgr Gabriel Czapla,
mgr Małgorzata Grząba,
mgr Hanna Karkocha,
mgr Adrian Pietrzyk,
mgr Zuzanna Rittertel,
Oliwia Watoła

Zespół Pieśni i Tańca Silesianie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kontakt: Jerzy Stasica
e-mail: biuro@silesianie.pl
tel./faks: 032 257-7238

adres:
ul. 1 Maja 50, 40 -287
Katowice bud. B pok. 020

Survey Sampling in Economic and Social Research3-4 grudnia 2024 r., Katowice
ON-LINE
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE

Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Kontakt: dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE
e-mail: tomasz.zadlo@uekat.pl
tel./faks: 032 257-7486

Współorganizator Konferencji:
Polskie Towarzystwo Statystyczne

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca