Konferencje naukowe 2021

Tytuł konferencjiTermin/miejsceKomitet OrganizacyjnyOrganizator/kontakt
Research Seminar Days. Exploring New Frontiers in Economics, Finance and Managementstyczeń - grudzień 2021 r. (cykl spotkań),
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ON-LINE
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, Prof. UE
dr hab. Joanna Błach, Prof. UE
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

Kontakt: dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE
e-mail: m.wieczorek-kosmala@ue.katowice.pl
Ekonomiczny Dzień Kobiet 8 marca 2021 r.
ON-LINE

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Julia Włodarczyk

 

Katedra Ekonomii


Kontakt: dr hab. Julia Włodarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
e-mail: julia.wlodarczyk@ue.katowice.pl

Współorganizator konferencji:
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

V Colloquium Miejskie. Przyszłość śląskich miast
25 marca 2021 r., Biblioteka Śląska w Katowicach Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Krystian Heffner

Komitet Organizacyjny:
mgr Agnieszka Majorek

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

Kontakt: mgr Agnieszka Majorek
e-mail: agnieszka.majorek@edu.uekat.pl

Współorganizatorzy Konferencji:
Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice,
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie,
Uniwersytet Śląski,
Politechnika Śląska,
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
GWSP w Chorzowie,
Biblioteka Śląska w Katowicach

Modelowanie Preferencji a Ryzyko`21 / International Workshop on Multiple Criteria Decision Making`21 marzec 2021 r., Ustroń

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE,
dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Marek Szopa,
dr hab. inż. Krzysztof Targiel,
dr Agata Gluzicka,
dr Sławomir Jarek,
dr Renata Dudzińska-Baryła,
mgr Marek Czekajski

Katedra Badań Operacyjnych

Kontakt:
e-mail: mpar@ue.katowice.pl

Współorganizatorzy Konferencji:
Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Górnośląski,
Polska Sekcja INFORMS,
Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych

Małe Miasta - Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka
22-23 kwietnia 2021 r., Katowice Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Krystian Heffner

Komitet Organizacyjny:
mgr Agnieszka Majorek

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

Kontakt: mgr Agnieszka Majorek
e-mail: agnieszka.majorek@edu.uekat.pl
tel./fax: +48 32257-7409

Współorganizatorzy Konferencji:
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki,
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,
Komisja Obszarów Wiejskich KPZK PAN

Innowacyjne Badania w Kolegium Ekonomiimaj 2021 r., UE Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Robert Wolny, prof. UE,
dr hab. Julia Włodarczyk,
dr Kamila Bartuś

Kolegium Ekonomii

Kontakt: dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE
e-mail: izabela.ostoj@ue.katowice.pl

dr Kamila Bartuś
e-mail. kamila.bartus@ue.katowice.pl

Seminarium Naukowe pt.: "Kształtowanie łańcuchów dostaw w erze post-covid"
maj 2021 r., Katowice Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr Krzysztof Zowada

Komitet Organizacyjny:
dr Krzysztof Zowada,
dr Gabriela Hanus,
mgr Monika Kamińska

Katedra Logistyki Ekonomicznej

Kontakt: dr Krzysztof Zowada
e-mail: krzysztof.zowada@uekat.pl
Nowe perspektywy badania przedsiębiorczości - między technologią 4.0, psychologią i sztuką18 maja 2021 r., UE Katowice Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Komitet Organizacyjny: mgr Anna Baldy
mgr Bożena Filas
mgr Arkadiusz Ulążka

Katedra Przedsiębiorczości

Kontakt:
e-mail: bozenafilas@gmail.com


Współorganizator konferencji:
Koło Naukowe Managemedia, działające przy Katedrze Przedsiębiorczości
Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie
28 maja 2021 r., Katowice
ON-LINE

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Artur Walasik, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
mgr Łucja Waligóra,
mgr Monika Kamińska,
mgr Dominika Szymocha,
mgr Hanna Ziętara,
mgr Bartłomiej Lisicki,
mgr Krzysztof Wąsek,
mgr Paulina Badura,
mgr Angelika Kantor,
mgr Agnieszka Ganiek

Szkoła Doktorska i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kontakt: mgr Łucja Waligóra
e-mail: lucja.waligora@ue.katowice.pl
tel./fax: +48 32257-7350

Analiza Internacjonalnych Relacji. Edycja letnia 22-23 czerwca 2021 r., Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE
dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE
dr Jan Acedański
dr Arkadiusz Przybyłka

Katedra Metod Matematyczno-Statystycznych w Ekonomii

Kontakt:
e-mail: air2021_summer@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7370, 32 257-7468


Współorganizator konferencji:
Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
Dokonania Polskiej Myśli Ekonomicznej

czerwiec 2021 r., Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE,
dr hab. Renata Pęciak

Katedra Ekonomii

Kontakt: dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE
e-mail: barbara.danowska@ue.katowice.pl

dr hab. Renata Pęciak
e-mail: renata.peciak@ue.katowice.pl

 

VII Konferencja Naukowa Logistyka 2021. Logistyka w okresie zmiany paradygmatów w zarządzaniu27.09.2021 r.
ON-LINE (platforma Google Meet)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Rafał Otręba

Komitet Organizacyjny:
dr Rafał Otręba, mgr Hanna Ziętara

Katedra Logistyki Społecznej

Kontakt: Rafał Otręba
e-mail: rafal.otreba@uekat.pl

Współorganizator konferencji:
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Opolski

Polska Konferencja Badań Strategicznych i Regionalnych - POLREG - II edycjawrzesień 2021 r., Katowice/Łódź

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ,
dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE,
dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW,
dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ,
prof. dr hab. Bogdan Domański,
prof. dr hab. Stanisław Korenik,
dr hab. Michał Stangel, prof. PŚ,
prof. dr hab. Paweł Churski,
dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Kontakt: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE
e-mail: adam.drobniak@ue.katowice.pl
tel./fax: 32-257-7413Procesy Internacjonalizacji w Gospodarce Światowej październik 2021 r., Katowice, forma hybrydowa

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Tadeusz Sporek

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Tadeusz Sporek,
dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE,
dr hab. Małgorzata Frączek,
dr Anna Czech,
dr Rafał Świtała

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Kontakt:
e-mail: msekonferencja@ue.katowice.pl
tel./fax: 32 257-7854, 32 257-7855

I Konferencji Doktorantów nauk prawnych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością28.10.2021
ON-LINE MS Teams (szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Bartosz Sierakowski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Komitet Organizacyjny:
Jakub Rak (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie),
Monika Maśnicka (Uniwersytet Gdański),
Jakub Płaziuk (Uniwersytet Śląski),
Sławomir Bielski (Uniwersytet Śląski),
Bartosz Skorupa (Uniwersytet Opolski),
Grzegorz Adam Kawalec (Uniwersytet Opolski),
Jonasz Kita (Uniwersytet Opolski),
Piotr Kempiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Paweł Bury (Uniwersytet Wrocławski),
Agnieszka Cybulska-Bienioszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
Maciej Kociołek (Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu),
Rafal Pstrucha (Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu)

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Kontakt:
e-mail:
tel./fax:

Biznes w kulturze-kultura w biznesielistopad 2021, UE Katowice Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
mgr Jerzy Stasica

Komitet Organizacyjny:
dr Aleksandra Nocoń,
dr Joanna Wiechoczek,
mgr Justyna Cichoń – Szymczyk,
mgr Małgorzata Grząba,
mgr Marek Hendel,
mgr Jakub Kol,
mgr Paulina Kopyto,
mgr Gabriel Czapla,
lic. Michał Nowak

Zespół Pieśni i Tańca Silesianie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kontakt: Jerzy Stasica
tel./faks: 032 257 72 38
e-mail: biuro@silesianie.pl

adres:
ul. 1 Maja 50, 40 -287
Katowice bud. B pok.020

Business Information Management Association, IBIMA 2021

4-6 listopada 2021 r.,
CNTI, UE w Katowicach

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska,
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz,prof. UE

Katedra Informatyki

Kontakt: prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl


dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
anna.soltysik-piorunkiewicz@uekat.pl
 

tel./fax: 32 257-7292

Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach - teoria i praktyka8-10 listopada 2021 r., Katowice (opcjonalnie inne miejsce) Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Janina Harasim

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Kontakt: konferencja.birf@ue.katowice.pl

typo3/
Zarządzanie Bezpieczeństwem w IT - ZBIT2021 (dawniej Systemy Wspomagania Organizacji)16 listopada 2021 r., Katowice, UE Katowice, Budynek N Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
Katedra Informatyki

Kontakt: prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl

tel./fax: 32 257-7292

Współorganizator Konferencji:
ISACA Katowice Chapter