Procedura wnioskowania o członkostwo w sieciach międzynarodowych

Pracownik ubiegający się o zgodę na członkostwo instytucjonalne lub indywidualne w sieci międzynarodowej powinien postępować zgodnie z następująca procedurą:

1. przygotowanie pisma do Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej, Prof. Sławomira Smyczka z prośbą o wyrażenie zgody na członkostwo wraz z informacją jakie korzyści uzyska Uczelnia należąc do danej sieci/konsorcjum, w przypadku opłaty członkowskiej w piśmie należy wskazać jej wysokość oraz źródło finansowania,

2. przekazanie pisma do Biura Internacjonalizacji celem zaopiniowania członkostwa oraz potwierdzenia środków w przypadku opłaty członkowskiej finansowanej ze środków budżetowych Uczelni, 

3. przekazanie pisma do Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej przez Biuro Internacjonalizacji,

3. przekazanie przez Biuro Rektorskie decyzji Prorektora do wiadomości wnioskodawcy oraz Biura Internacjonalizacji,

4. ustalenie z Biurem Internacjonalizacji dalszych kroków związanych z uiszczeniem i rozliczeniem płatności w przypadku członkostwa wymagającego opłaty członkowskiej.