Projekty

Jednym z zadań Biura Internacjonalizacji jest zaangażowanie w projekty, których celem jest wsparcie procesu umiędzynarodowienia Uczelni. 

Aktualne działania: