Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty

Jednym z zadań Biura Internacjonalizacji jest zaangażowanie w projekty, których celem jest wsparcie procesu umiędzynarodowienia Uczelni

Aktualne działania

Sustainable Alliance Manager: Learning Experience towards Collaborative Skills with Green Consciousness - SAMExperience

KierownikOkres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka01.10.2023 - 30.09.2026Biuro InternacjonalizacjiErasmus+ (Akcja 2)

 

Krótkoterminowym celem projektu jest opracowanie SAMExperience, które jest międzynarodowym, cyfrowym, elastycznym i spersonalizowanym doświadczeniem edukacyjnym dla Sustainable Alliance Managers (SAM). Celem długoterminowym jest zapewnienie profesjonalistom niezbędnych umiejętności współpracy i ekologicznych umiejętności tworzenia i zarządzania zrównoważonymi sojuszami w MŚP w sektorze produkcyjnym. 

                                                   Więcej informacji dostępnych wkrótce

Reflecting Economics And Climate Change in Teaching - REACCT

KierownikOkres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek – Kosmala, prof. UE01.11.2023 - 31.10.2026Biuro InternacjonalizacjiErasmus+ (Akcja 2)

 

Głównym celem projektu jest promocja edukacji o zmianach klimatycznych na uczelniach wyższych o profilu ekonomicznym. Działania w projekcie przewidują przygotowanie innowacyjnych treści kształcenia, w oparciu o wyniki forów dyskusyjnych ze środowiskiem nauki i biznesu. Rezultaty mają przyczynić się do wsparcia absolwentów uczelni ekonomicznych w przygotowaniu do nowych ról zawodowych, związanych z procesem zielonej transformacji i dążeniem do celów neutralności klimatycznej. 

                                                   Więcej informacji dostępnych wkrótce

Education Towards Circular And Sustainable Economy – ET CASE

KierownikOkres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek – Kosmala, prof. UE01.11.2023 - 31.10.2026Biuro InternacjonalizacjiErasmus+ (Akcja 2)

 

Głównym celem projektu jest wsparcie szkół średnich w edukacji dotyczącej gospodarki w obiegu zamkniętym i zrównoważonej konsumpcji. W ramach projektu opracowane zostaną m.in.: innowacyjne programy i materiały edukacyjne, wspierające świadomość ekologiczną młodzieży. Projekt zakłada także wsparcie instytucjonalne dla szkół średnich, podnoszące ich gotowość do wdrażania innowacji wspierających osiąganie celów zrównoważonej konsumpcji.

                                                   Więcej informacji dostępnych wkrótce

Centrum Doskonałości Naukowej (ExCORE)

Kierownik Okres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
Prof. Monika Wieczorek-Kosmala 01.07.2022 – 30.06.2024 Biuro InternacjonalizacjiNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

 Celem projektu jest stworzenie warunków dla międzynarodowych zespołów badawczych i prowadzenia wspólnych badań naukowych na temat zielonej transformacji regionów węglowych.

                                                  Więcej informacji

 

Feel good @ UEKat - wsparcie dla poprawy kondycji psychofizycznej studentów zagranicznych UE Katowice

 

 

Kierownik

Okres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
Magdalena Skowron01.07.2023 - 31.12.2024Biuro InternacjonalizacjiNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie przyjaznego środowiska dla studentów, które będzie sprzyjać poprawie ich kondycji psychicznej i fizycznej.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3