Przejdź do menu Przejdź do treści

Strategia internacjonalizacji

Zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 22 marca 2018 roku przyjęta została również Strategia internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018 – 2025.

Zgodnie z przyjętą wizją internacjonalizacji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to uczelnia o rozpoznawalnej w skali międzynarodowej aktywności, której markę i pozycję budują liczne projekty naukowo-dydaktyczne i biznesowe w dziedzinie ekonomii i zarządzania z renomowanymi partnerami zagranicznymi, wsparte wyróżniającymi kompetencjami kadry oraz sprawnym zarządzaniem procesem internacjonalizacji. Trzy główne priorytety internacjonalizacji to: Międzynarodowe sieci i projekty badawcze oraz biznesowe (P1), Międzynarodowa oferta dydaktyczna (P2), Kultura internacjonalizacji (P3). 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy