Biuro Rektorskie

Biuro Rektorskie jest jednostką podlegającą Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i odpowiada za zapewnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej Rektora i Prorektorów, Senatu i Kolegium Rektorskiego oraz uczestniczenie w prowadzeniu i koordynowaniu działań w zakresie promowania i kreowania wizerunku marki Uniwersytetu.