PROGRES3 konkurs na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2018 roku

Uprzejmie informujemy o organizowanym konkursie na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2018 roku w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3

Do konkursu można zgłaszać prace, których obrona nastąpiła w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018.

Tematyka prac musi dotyczyć następujących zagadnień:

a. ekonomia, finanse i zarządzanie;

b. surowce, energetyka i ochrona środowiska;

c. rynek zdrowia;

d. technologie informatyczne i elektrotechnika;

e. konkurencyjność przemysłu maszynowego i badania materiałowe.

Termin zgłaszania prac do I rundy konkursu upływa 14.02.2019.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i wymaganych dokumentów LINK