PROGRES3

Wyniki konkursu na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2018 roku


Z przyjemnością informujemy, że praca doktorska dr Grzegorza Krawczyka pt. „Wpływ systemu zamówień publicznych na funkcjonowanie rynku transportowego w Polsce" napisana pod kierunkiem dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii Ekonomia, finanse i zarządzanie, w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2018 roku w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3.

Ponadto drugą nagrodę w kategorii Technologie informatyczne i elektrotechnika, zajęła praca doktorska dr Aleksandry Sabo-Zielonki pt. „Modele decyzyjne w planowaniu kompletacji zleceń w nowoczesnym magazynie", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Trzaskalika.

Natomiast trzecią nagrodę w kategorii Rynek zdrowia uzyskała praca dr Karoliny Szymaniec-Mlickiej pt. „Wpływ orientacji strategicznej organizacji na efektywność jej funkcjonowania na przykładzie publicznych podmiotów leczniczych", której promotorem jest prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka.

Więcej informacji o konkursie i wynikach na stronie konsorcjum:

progres3.vsb.cz/en/news/