Przejdź do menu Przejdź do treści

Dofinansowanie

Studenci biorący udział w rekrutacji mogą wyjechać na 1 semestr (zimowy lub letni) kolejnego roku akademickiego. Otrzymują stypendium na cały okres pobytu, potwierdzony przez uczelnię przyjmującą w oficjalnym dokumencie, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na dany kraj.

Studenci mają możliwość przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej o kolejny semestr w ramach jednego roku akademickiego, tj. o semestr letni, bez gwarancji otrzymania stypendium.

Miesięczne stawki stypendiów (dla projektów zaakceptowanych w konkursie w 2023 r.):

  

       Kraj                              

Stawka euro/miesiąc

Grupa 1 – Dania*, Finlandia*, Irlandia*, Islandia, Lichtenstein*, Luksemburg*, Norwegia, Szwecja*

 

  670

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta*, Niemcy, Portugalia, Włochy  

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa*, Rumunia, Serbia*, Słowacja, Słowenia, Turcja*, Węgry*

  600

* kraje, do których obecnie nie są realizowane wyjazdy studentów z naszej uczelni

 

Studenci "z mniejszymi szansami" 

Studentowi, który otrzymuje stypendium socjalne w UEKat w momencie składania wniosku o wyjazd, będzie przysługiwało stypendium z programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc).

Studentowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, będzie przysługiwało stypendium z programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc), po przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto, ma możliwość rozliczenia dodatkowych kosztów związanych z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (na podstawie dodatkowego wniosku do Narodowej Agencji).

 

Dofinansowanie do podróży "GREEN TRAVEL"

Student ma prawo wnioskować do uczelni wysyłającej o przyznanie jednorazowego dodatku w wysokości 50 EUR na dofinansowanie kosztów swojej podróży, jeżeli jej większość (co najmniej 51% w dwie strony) odbywa się ekologicznymi/niskoemisyjnymi/zrównoważonymi środkami transportu. Uznawanymi w programie Erasmus+ ekologicznymi środkami komunikacji są: autobus, pociąg, rower, carpooling – wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów. Podróż: samolotem, statkiem (łodzią, promem), samochodem, motocyklem nie jest ekologiczna.
Green travel nie jest opcją przyznawaną uczestnikowi automatycznie. Student wnioskuje do BWM o przyznanie kwoty z tytułu Green travel przedstawiając przed wyjazdem – deklarację podróży Green travel (wzór deklaracji do pobrania w sekcji „Dokumenty do pobrania”), a na etapie rozliczenia mobilności – dokumenty potwierdzające, że większą część podróży w dwie strony odbył ww. ekologicznymi środkami transportu.

 

Kapitał mobilności:

  • W ramach programu można wyjechać wielokrotnie, łącznie 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Wyjazdy na studia i praktyki sumują się.
  • Wcześniejsze stypendia zrealizowane w ramach programów Erasmus+ lub Erasmus Mundus są uwzględnione w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 5-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach 1. stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 7 miesięcy na 1 stopniu. Ale na studiach 2. stopnia może wyjechać ponownie na 12 miesięcy.

 English versionHERE

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3