Dofinansowanie

Studenci biorący udział w rekrutacji mogą wyjechać na 1 semestr (zimowy lub letni) kolejnego roku akademickiego. Otrzymują stypendium na cały okres pobytu potwierdzony przez uczelnię przyjmującą w oficjalnym dokumencie zgodnie ze stawkami obowiązującymi na dany kraj.

Studenci mają możliwość przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej o kolejny semestr w ramach jednego roku akademickiego, tj. o semestr letni, bez gwarancji otrzymania stypendium.

Miesięczne stawki stypendiów dla studentów UE:

                    Kraj                              

Stawka euro/miesiąc

Grupa 1 – Finlandia, Irlandia, Norwegia

500

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy  

450

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry

400

 Studentów pobierających stypendium socjalne i studentów niepełnosprawnych zapraszamy do zapoznania się z programem PO WER.

Więcej informacji o programie PO WER tutaj.

Kapitał mobilności:

  • W ramach programu można wyjechać wielokrotnie, łącznie 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Wyjazdy na studia i praktyki sumują się.
  • Stypendium zrealizowane wcześniej w ramach programów LLP-Erasmus i FSS są uwzględnione w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 5-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach 1. stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 7 miesięcy na 1 stopniu, ale na 2 stopniu może wyjechać znów na 12 miesięcy.