Przejdź do menu Przejdź do treści

Jak skorzystać z usług tłumacza języka migowego?

Każdy student/doktorant niesłyszący/niedosłyszący może skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach, egzaminach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni.

Zakres usług tłumacza języka migowego obejmuje:

  • tłumaczenie na wniosek studenta treści przekazywanych podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz innego typu zajęć przewidzianych programem studiów na język migowy;
  • tłumaczenia treści przekazywanych podczas konsultacji, egzaminów i zaliczeń;
  • pracę indywidualną z niepełnosprawnym studentem, która polega na: wykonywaniu tłumaczeń  podczas wizyt w dziekanacie, bibliotece itp.

Aby skorzystać z usług tłumacza języka migowego należy wejść w zakładkę Formularze i procedury, a następnie:

  • jeśli jesteś zarejestrowany w Centrum Dostępności - wypełnić Wniosek o przyznanie wsparcia;
  • jeśli NIE  jesteś zarejestrowany w Centrum Dostępności - zarejestruj się, a następnie wypełnij Wniosek o przyznanie wsparcia.

Decyzja informująca o przyznaniu (lub nie) usług tłumacza zostanie wysłana na Państwa mail. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskujący powinien dostarczyć aktualny plan zajęć.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca