Przejdź do menu Przejdź do treści

Dla przyszłych studentów

Zdobycie wyższego wykształcenia nie tylko pozwala na znalezienie lepszej pracy ale zwiększa świadomość społeczną i wiedzę wykorzystywaną w codziennym, często niełatwym życiu. Będąc osobą niepełnosprawną możesz i powinieneś studiować. Warto pamiętać, że osobom wykształconym żyje się łatwiej.

Uczelnia oferuje różne formy wsparcia, zarówno finansowego jak i pozamaterialnego. Informacje szczegółowe znajdziesz na stronie Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

 

Drogi Kandydacie!

Zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ANKIETY! Staramy się być Uczelnią otwartą, stwarzającą warunki do nauki wszystkim chętnym. Naszym celem jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia osobom ze szczególnymi potrzebami (czyli np. z niepełnosprawnością) przy jednoczesnym nie obniżaniu poziomu. Informacje uzyskane z Ankiety umożliwią nam wcześniejsze podjęcie działań i lepszą organizację procesu rekrutacyjnego i edukacyjnego. Z góry dziękujemy!

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Kandydaci z niepełnosprawnościami zamierzający ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali kandydaci. Uniwersytet oferuje im wsparcie wyrównujące szanse w procesie rekrutacji, a następnie edukacji.

Wszyscy kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Na niektórych kierunkach wymagane jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie: www.kandydaci.ue.katowice.pl.

Jeśli na którymś etapie rekrutacji miałbyś problem wynikający z Twojego stanu zdrowia skontaktuj się z Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami działającym na UE Katowice. Każda sytuacja Kandydata rozpatrywana jest indywidualnie.

Przykładowe formy dostosowania postępowania kwalifikacyjnego:

  • włączenie osób trzecich (np. asystent osobisty kandydata z niepełnosprawnością),
  • stosowanie dodatkowych urządzeń kompensujących (np. stacjonarna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie),
  • zamiana miejsca, w którym odbywa się postępowanie kwalifikacyjne na dostępne architektonicznie,
  • udział tłumacza języka migowego.

By uzyskać pomoc, należy zgłosić ten fakt do Centrum Wsparcia minimum 14 dni przed dniem, w którym miałoby zostać udzielone wsparcie.

Pamiętaj, że wszystkie informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia traktowane są jako poufne.

Opłata rekrutacyjna dla wszystkich kandydatów na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 wynosi 85 zł.

Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości skontaktuj się z nami.

 Dołącz do nas

Nasi partnerzy