Przejdź do menu Przejdź do treści

Podręczniki i monografie

Okładka książki "Parametric and nonparametric item response theory in survey research"

Brzezińska J., "Parametric and nonparametric item response theory in survey research", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2022

Okładka książki "Wielowymiarowe modele odpowiedzi na pozycje testowe w badaniach społeczno-ekonomicznych"

Brzezińska J., "Wielowymiarowe modele odpowiedzi na pozycje testowe w badaniach społeczno-ekonomicznych", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2021.

Okładka książki "Zastosowanie analizy klas ukrytych w badaniach ekonomicznych"

Brzezińska J., "Zastosowanie analizy klas ukrytych w badaniach ekonomicznych", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2021.

Okładka książki "Modele odpowiedzi na pozycje testowe (IRT) w badaniach ekonomiczno-społecznych"

Brzezińska J., "Modele odpowiedzi na pozycje testowe (IRT) w badaniach ekonomiczno-społecznych", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2020.

Okładka książki "Analiza logarytmiczno-liniowa. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R"

Brzezińska J., "Analiza logarytmiczno-liniowa. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2015

Okładka książki "Metody ilościowe w badaniach marketingowych"

"Metody ilościowe w badaniach marketingowych", Gatnar E., Maciejewski G. (red.), Studia Ekonomiczne nr 195/14, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014

Okładka książki "Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R"

"Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R", Gatnar E., Walesiak M. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2011

Okładka książki "Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R"

"Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R", Walesiak M., Gatnar E. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Okładka książki "Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji"

Gatnar E., "Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008

Okładka książki "Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych"

"Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych", Gatnar E., Walesiak M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2004

Okładka książki "Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych"

Gatnar E., "Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2003

Okładka książki "Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji"

Gatnar E., "Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001

Okładka książki "Symboliczne metody klasyfikacji danych"

Gatnar E., "Symboliczne metody klasyfikacji danych", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998

Dołącz do nas

Nasi partnerzy