Pracownik naszej Katedry brał udział w Intensive Programme Future of Banking and Finance.

Pracownik naszej Katedry, dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE, brał udział w dniach 15-19 marca 2021 w Intensive Programme Future of Banking and Finance.