Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych funkcjonowała na Wydziale Ekonomii od momentu jego utworzenia w 1992 roku do początku 2023 roku. Obecnie znajduje się w strukturze Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów. Aktualnie liczy 17 pracowników, trzech profesorów honorowych oraz kilku osób z Politechniki Śląskiej, Wydziału Architektury współpracujących z KBSiR.

Pracownicy koncentrują swoje zainteresowania naukowo – badawcze i dydaktyczne na tematyce gospodarki miejskiej i regionalnej. Przedmiotem ich aktywności są zarówno teoriopoznawcze zagadnienia ekonomii miejskiej i regionalnej, jak i szeroko pojęte zarządzanie miastem i regionem. Profil naukowo – badawczy Katedry kształtują głównie publikacje, projekty badawcze i eksperckie z zakresu nowych koncepcji rozwoju miast i regionów (w tym rezyliencji miast i transformacji regionów węglowych), zarządzania strategicznego miastami i regionami, zarządzania projektami miejskimi i deweloperskimi, zarządzania usługami publicznymi, ekonomii miejskiej, nieruchomości, konsumpcji miejskiej, audytu miejskiego. Katedra zainicjowała i odpowiada za kierunek studiów: Gospodarka Miejska i Nieruchomości (GMIN), a także prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Gospodarka Przestrzenna, Przedsiębiorczość i Finanse, Ekonomia, Zarządzanie.

Katedrę Badań Strategicznych i Regionalnych wyróżnia bezpośrednie zaangażowanie w projekty dla praktyki gospodarczej (strategie, programy, projekty, studia ewaluacyjne, studia przed-inwestycyjne, ekspertyzy). Pracownicy Katedry są ekspertami takich instytucji jak: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Katowice, Miasto Gliwice, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Zabrze, Miasto Ruda Śląska, Miasto Jaworzno, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Umowy o współpracy Katedry obejmują następujących partnerów strategicznych i partnerów korporacyjnych:

 

 

 

Logotypy partnerów strategicznych i korporacyjnych

 Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3